RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. laureátkou stipendia L’ORÉAL – PRO ŽENY VE VĚDĚ 2014

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. z oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR se stala jednou ze tří laureátek 8. ročníku české edice projektu L’Oréal – pro ženy ve vědě, který probíhá pod záštitou UNESCO. Podmínkou účasti v soutěži bylo předložení vědeckého projektu z oblasti matematicko-fyzikálních, technických, chemických, biologických a lékařských věd, a dále věk uchazečky (se státním občanstvím České republiky) do 35 let.

Celkem se v tomto ročníku ucházelo o vítězství 67 kandidátek.

RNDr. Kůsová studovala v letech 1999-2004 na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze studijní program fyzika, obor Optika a optoelektronika. Na téže fakultě pokračovala doktorským studiem oboru Kvantová optika a optoelektronika, přičemž školicím pracovištěm byl Fyzikální ústav AV ČR. Doktorskou disertaci s názvem „Silicon nanocrystals: Narrowing Down Size Distribution, Organic Passivation and Novel Optical Properties“ vypracovala pod vedením prof. Ivana Pelanta a obhájila v roce 2009.

 

V letošní soutěži L’Oréal získala ocenění za projekt „Nanoparticles of silicon: strain engineering towards direct-bandgap silicon“. Projekt ukazuje, že klišé kolující mezi vědeckými pracovníky a techniky již po mnoho desetiletí – a sice že křemík je materiál s nepřímým zakázaným pásem a jako takový se nehodí pro optické aplikace – nemusí mít obecnou platnost. Hlavním motivem projektu je idea, že dostatečně malé a vhodně deformované křemíkové nanokrystaly mohou mít přímý zakázaný pás.

Slavnostní vyhlášení laureátek soutěže se konalo dne 29.5.2014 v Galerii Café Louvre v Praze na Národní třídě. Každa z laureátek převzala diplom, kolekci kosmetiky L‘Oréal a šek na stipendium ve výši 250 000 Kč z rukou generálního ředitele L’Oréal Česká republika Laurenta Boukobzy, předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a předsedy české komise pro UNESCO JUDr. Karla Komárka.

Tisková zpráva o předávání tohoto ocenění je k dispozci na webových stránkách AV ČR.

Klíčová slova: