ReMade@ARI – hub pro výzkum materiálů

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

 

Image
HiLASE

TISKOVÁ ZPRÁVA | OZNÁMENÍ

31. srpna 2022

Plán Evropské unie (EU) pro cirkulární ekonomiku vychází z předpokladu, že až 80 % dopadu výrobku na životní prostředí je určeno ve fázi návrhu. S cílem podpořit komplexní přístup k udržitelné výrobě a výrobkům bude brzy zahájen projekt evropské výzkumné infrastruktury ReMade@ARI: zavazuje se, že na bezprecedentní úrovni podpoří vývoj inovativních, udržitelných materiálů pro klíčové komponenty v nejrůznějších odvětvích, jako jsou elektronika, baterie, vozidla, stavebnictví, obaly, plasty, textil a potraviny.

Za tímto účelem má být využit potenciál více než 40 analytických výzkumných infrastruktur po celé Evropě, mezi něž patří i Centrum HiLASE (které je součástí Fyzikálního ústavu AVČR). Projekt ReMade@ARI bude zahájen 1. září 2022 pod koordinací Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR).

Klíčová slova: