Rekordní návštěvnost akcí Fyzikálního ústavu v rámci Týdne vědy a techniky

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V rámci Týdne vědy a techniky Fyzikální ústav každý rok pořádá Dny otevřených dveří na svých pracovištích, které letos navštívilo více než 1000 zájemců o fyziku a moderní vědu a výzkum. Fyzikální ústav byl také garantem a hlavním pořadatelem Dne superlaserů a Dne nanotechnologií v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze, které navštívilo téměř 3000 zájemců.

Dny otevřených dveří se konaly ve dnech 9.–11. listopadu 2017 na pracovištích FZÚ na Slovance, v Cukrovarnické ulici a v laserových centrech v Dolních Břežanech, kde měli návštěvníci na výběr z mnoha přednášek a exkurzí do laboratoří zabývajících se různými fyzikálními tématy; např. kapalnými krystaly, termoelektrickou konverzí, supravodiči a magnetickou levitací, pohled elektronovým mikroskopem aj. (kompletní program zde). Poprvé u nás měli návštěvníci možnost spatřit pomocí virtuální reality experiment ATLAS v CERN v Ženevě. Zejména mladší účastníci akce se nebáli "teleportovat" 100 metrů do podzemí a "létat" v ohromné podzemní jeskyni, kde je detektor ATLAS umístěn. Zařízení umí zobrazit i dráhy částic po srážce v největším světovém urychlovači LHC. Velkou oblibu si získal také program Fyzika pro nejmenší na pracovišti v Cukrovarnické plný pokusů a fyzikálních hádanek určený dětem malým i velkým.

tvt1.jpg
Popis
Virtuální prohlídka detektoru ATLAS v CERN si získala zejména děti. Foto: Jiří Chudoba, FZÚ.
tvt3.jpg
Popis
Program Hravá fyzika byl oblíbený u menších i větších návštěvníků. Foto: Zdeňka Milotová, FZÚ.

Den superlaserů v úterý 7. 11. nabídl návštěvníkům přednášky, v nichž se zájemci seznámili s historií laseru, jeho praktickými aplikacemi či zjistili, jaké jsou potenciální možnosti využití nejen ve vědě a výzkumu. Své nově nabyté znalosti zúročili účastníci při dvou diskuzích s vědeckými pracovníky Fyzikálního ústavu. V interaktivním programu se návštěvníci mohli prakticky seznámit s chováním světla, různými druhy laserů a přístroji, které se využívají při směrování laserových paprsků. Nechyběla virtuální realita a také naživo unikátní laserové bludiště, ve kterém se mohli malí i velcí cítit jako v akčním filmu! Den superlaserů připravil Fyzikální ústav ve spolupráci s odborníky z pracovišť, která se podílí na výzkumném programu Strategie AV21 – Světlo ve službách společnosti: Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR a Ústav fyziky plazmatu AV ČR. Ambasadory Dne superlaserů byli dr. Tomáš Mocek z Centra HiLASE a dr. Bedřich Rus z ELI Beamlines.

 

tvt4.jpg
Popis
Část experimentálního programu na Dni superlaserů. Foto: HiLASE a ELI Beamlines.

 

tvt5.jpg
Popis
Laserové bludiště na Dni superlaserů. Foto: HiLASE a ELI Beamlines.

Ambasadorem Dne nanotechnologií ve čtvrtek 9. 11. byl dr. Antonín Fejfar z Fyzikálního ústavu. Návštěvníci v přednáškách zjistili, co vlastně nanotechnologie jsou a jak je můžeme vytvářet a využívat – od použití v léčivech přes spintroniku a energetiku po textilie a mnohem dále. Zájemci mohli také na vlastní oči spatřit elektronový mikroskop a snímky z něj či se dozvědět, kde všude se nanostruktury objevují nejenom v přírodě, ale i u nás doma. Svou práci a produkty předvedly také firmy TESCAN, Thermo Fischer Scientific a NenoVision, české špičky na světovém poli elektronové a atomární mikroskopie. V rámci výstavy Česká věda hýbe světem byli také představeni vědečtí pracovníci Fyzikálního ústavu, kteří v minulých letech obdrželi za svůj špičkový výzkum některé z prestižních českých i zahraničních ocenění. Závěrem dne byla diskuze se špičkovými odborníky na téma “Nanotechnologie – budoucnost kolem nás” o používání nanotechnologií a pozici České republiky jako “nanovelmoci” na světovém poli jejich výzkumu a vývoje.

tvt7.jpg
Popis
Petr Svora předvádí elektronový mikroskop Phenom na Dni nanotechnologií. Foto: Míla Moudrá, FZÚ.

 

tvt8.jpg
Popis
Jak vidíme neviditelné či jak se dotknout atomů, to se návštěvníci dozvěděli na Dni nanotechnologií. Foto: Pavlína Jáchimová, SSČ AV ČR.

 

tvt0.jpg
Popis
Pexeso s tematikou mikro- a nanosvěta. Foto: Míla Moudrá, FZÚ.

Fyzikální ústav stojí také za expozicí Dům nanohrůzy, která byla umístěna v budově Akademie věd na Národní třídě po celý Týden vědy a techniky a zhlédlo ji přes 5000 návštěvníků. V Domě nanohrůzy, vytvořeném ve spolupráci se scénografem Ricardo Hoineffem, měli návštěvníci možnost spatřit krásy a hrůzy nano- a mikrosvěta na snímcích z elektronových mikroskopů. Zážitková expozice byla rozdělena do osmi částí věnujících se jednotlivým oblastem nanosvěta – od toho, jak můžeme vidět a hýbat jednotlivými atomy, přes krásu chemických zahrad po vnitřní život buňky. Od virů, bakterií a dalších organismů, s nimiž sdílíme svá těla, přes krásu pylových zrn až po impozantní živočišnou nanoříši. Nechyběla ani nanodíla vytvořená lidmi, která už dnes používáme běžně, aniž bychom o tom věděli, či na své využití teprve čekají (např. nanodrátky, netkané textilie, počítačové čipy, chirurgické tkaniny, aj.)

tvt9.jpg
Popis
Vstup do Domu nanohrůzy v budově Akademie věd na Národní třídě. Foto: Míla Moudrá, FZÚ.

 

tvt10.jpg
Popis
V Domě nanohrůzy čekaly známé i neznámé hrůzy ... nebo krásy? Foto: Míla Moudrá, FZÚ.

 

Pokud jste nestihli dorazit, přednášky ze všech tematických dnů si můžete prohlédnout z pohodlí domova na YouTube kanálu Týdne vědy a techniky. Další fotografie a informace najdete na Facebooku Fyzikálního ústavu: www.facebook.com/FZUAVCR