První v České republice: Helena Reichlová otevře Dioscuri centrum

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Fyzička pevných látek Helena Reichlová založí od 1. října 2023 ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR centrum Dioscuri pro spinkaloritroniku a magnoniku. Bude hledat způsob, jak snížit exponenciálně rostoucí spotřebu energie v odvětví informačních technologií budoucnosti.

Program Dioscuri iniciovala Společnost Maxe Plancka a v případě nového centra, které bude financováno částkou až 1,5 milionu eur po dobu pěti let, si náklady rovným dílem dělí německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum a české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Koncept informačních technologií budoucnosti

Cílem centra Dioscuri je otevřít nové směry výzkumu v altermagnetických materiálech, které kombinuji výhody feromagnetu a antiferomagnetu a jsou intenzivně studovány ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Průlomové výsledky mají za cíl vytvořit nové fyzikální paradigma pro udržitelná IT zařízení, ale zároveň mohou mít dopad na další vědecké a technologické oblasti, například umožní využití nové třídy materiálů pro informační technologie.

„Otázky udržitelnosti a životního prostředí pro mě byly vždy důležité. Zatímco spintronika je intenzivně studována a v praxi již snižuje náklady na energii, mě fascinují nové koncepty informačních technologií budoucnosti, jako například spinkaloritronika a magnonika, které jsou v současnosti studované na úrovni základního výzkumu. Magneticky uspořádané materiály bez vnějšího momentu, kterým se ve svém výzkumu věnuji, mají pro tento výzkumný směr mnoho výhod," uvedla Reichlová.

Doktorka Helena Reichlová založila Dioscuri centrum pro spin-kaloritroniku a magnoniku, které se zaměří na výzkum nových konceptů pro výpočetní techniku.
Popis
Doktorka Helena Reichlová založila Dioscuri centrum pro spin-kaloritroniku a magnoniku, které se zaměří na výzkum nových konceptů pro výpočetní techniku.  | foto: René Volfík

Dioscuri centrum bude těžit z mezinárodni vědecké sítě. Na české straně bude centrum součástí oddělení spintroniky a nanoelektroniky, které patří mezi přední mezinárodní vědecká pracoviště v oboru antiferomagnetické a altermagnetické spintroniky. Letos v květnu se po dvanácti letech podařilo jeho vedoucímu, profesoru Tomáši Jungwirthovi, uspět v kategorii ERC Advanced grant s projektem Altermagnetismus a spintronika bez magnetizace a relativity a získat nejvyšší možnou podporu ve výši 2,5 milionu eur. Na německé straně je Dioscuri centrum podporováno profesorem Sebastianem T. B. Goennenweinem, který je světově uznávaným odborníkem v oboru spinkaloritoniky a magnoniky.

Centrum Dioscuri

Iniciátorem programu Dioscuri je odstupující prezident Společnosti Maxe Plancka Martin Stratmann. Program zaručuje výzkumným pracovníkům autonomii a flexibilitu, velkou vědeckou svobodu a napojení na mezinárodní výzkumné sítě. Cílem je přilákat vynikající začínající výzkumné pracovníky k založení centra vědecké excelence Dioscuri na středoevropských a východoevropských výzkumných institucích.

Program Dioscuri se v České republice rozšíří na celkem pět center Dioscuri. Druhá výzva, která bude rovněž otevřena výzkumníkům ze všech vědních oborů a z celého světa, je plánována na rok 2024. 

Helena Reichlová je experimentální fyzička specializující se na magneto-termální transport v kompenzovaných magnetických systémech. Doktorát v oboru antiferomagnetické spintroniky získala na Univerzitě Karlově v roce 2016 pod vedením Víta Nováka z Fyzikálního ústavu AV ČR. Během svých doktorských studií strávila část času na Ohio State University jako stipendistka Fulbrightovy nadace.

Po dokončení doktorského studia se Helena přesunula na Technickou univerzitu v Drážďanech, kde se věnovala výzkumu a výuce téměř pět let. V roce 2022 byla jmenována hostující „Eleonore Trefftz“ profesorkou. Její primární výzkumný zájem se posunul směrem k magneto-termálním jevům a oboru spinkaloritroniky. Během své kariéry obdržela několik ocenění, včetně ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za nejlepší disertační práci, stipendia nadace Christiane Nüsslein-Volhard nebo uznání Outstanding Referee od Americké fyzikální společnosti.

Klíčová slova: