Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace (LasApp)

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Projekt LasApp navazuje na dlouholetou tradici unikátního výzkumu a vývoje v oblasti laserových technologií v České republice a plně využívá stávající infrastrukturální a expertní zázemí. Vědci vytipovali tři strategické oblasti, kde mohou v budoucnu laserové technologie sehrát zásadní roli při hledání nových průlomových poznatků a objevů. Jedná se o oblasti vesmírných aplikací, biotechnologií a pokročilých laserových technologií pro chytrou výrobu. Pro všechny tyto oblasti hrají do budoucna klíčovou roli znalosti z oborů chytré optiky, práce s daty, automatizace, robotizace a AI.

Do projektu bude zapojeno 33 vědců a 12 inženýrů z HiLASE a dva ze čtyř výzkumných záměrů projektu LasApp budou koordinovat vědci z FZU – výzkumný záměr Aplikace laserů ve vesmíru povede Martin Smrž a Lasery pro chytrou výrobu Sunil Pathak.

Hlavním koordinátorem projektu je Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR a partnery jsou Fyzikální ústav AV ČR – Centrum HiLASE, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – BIOCEV, Ústav fyziky plazmatu AV ČR – Centrum TOPTEC, Ústav přístrojové techniky AV ČR a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci – CXI.

Klíčová slova: