Projekt Physics for Future nabízí 30 dvouletých postdoktorských pozic

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Fyzikální ústav spustil na začátku září první výzvu programu Physics for Future (P4F) MSCA COFUND. Ta představuje unikátní kariérní příležitost pro postoktorandky a postoktorandy k realizaci vlastních dvouletých výzkumných projektů na pracovištích Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZU) a ELI Beamlines.

Díky transparentnímu přijímacímu řízení vybereme celkem šedesát postoktorandů, kteří se stanou součástí FZU a ELI Beamlines. První ze dvou výzev, vyhlášená 1. září, má za cíl nábor třiceti excelentních výzkumníků na dvouleté pracovní pozice.

Více než stovka mentorů z FZU a ELI Beamlines postdoktorandy podpoří v jejich výzkumu a přispěje k budování kariéry budoucích lídrů v oboru fyziky schopných identifikovat a řešit potřeby společnosti s ohledem na udržitelný rozvoj.

Vědecké zaměření P4F je v souladu s klíčovými oblastmi výzkumu na FZU: částicovou a teoretickou fyzikou, fyzikou kondenzovaných i pevných látek, optikou, fyzikou plazmatu a lasery včetně laserových technologií ELI.

Více informací naleznete na webové stránce p4f.fzu.cz.

 

 

Klíčová slova: