Přes tisíc návštěvníků zažilo Noc vědců ve Fyzikálním ústavu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Noc vědců je unikátní zážitková akce, probíhající ve večerních hodinách na mnoha místech České republiky i v dalších evropských zemích. Zapojují se do ní univerzity, muzea, knihovny, science centra i vědecké ústavy včetně našeho. Letošní čtrnáctý ročník přilákal 5. října 2018 rekordních 60 000 návštěvníků, z toho Fyzikální ústav AV ČR navštívilo přes 1 100 lidí. Zapojila se čtyři pracoviště, areál Na Slovance se svými exkurzemi do laboratoří, areál v Cukrovarnické ulici, kde byl připraven speciální program

Noc vědců je unikátní zážitková akce, probíhající ve večerních hodinách na mnoha místech České republiky i v dalších evropských zemích. Zapojují se do ní univerzity, muzea, knihovny, science centra i vědecké ústavy včetně našeho. Letošní čtrnáctý ročník přilákal 5. října 2018 rekordních 60 000 návštěvníků, z toho Fyzikální ústav AV ČR navštívilo přes 1 100 lidí. Zapojila se čtyři pracoviště, areál Na Slovance se svými exkurzemi do laboratoří, areál v Cukrovarnické ulici, kde byl připraven speciální program především pro studenty s hlubokým zájmem o fyziku, a v neposlední řadě laserová centra v Dolních Břežanech s bohatým programem pro širokou veřejnost. Kompletní program je k nahlédnutí zde.

Na pracovišti Na Slovance v Praze 8 bylo možné navštívit dvě exkurze, a to do Laboratoře funkčních materiálů a kompozitů a Laboratoře skenovací elektronové mikroskopie. Na exkurzi Kovy s tvarovou pamětí návštěvníci nahlédli do slibně se rozvíjejícího oboru, využívajícího materiály schopné měnit svůj tvar při změně vnějších podmínek, jako je teplota nebo elektrické pole. Snadná ovladatelnost a možnost miniaturizace předurčuje tyto kovy pro použití v mnoha technických a lékařských aplikacích, jako jsou náhražky miniaturních motorů nebo speciální stenty pro zprůchodnění tepen. Exkurze do druhé laboratoře s názvem Mikrostruktura věcí seznámila návštěvníky s českým skenovacím elektronovým mikroskopem Tescan FERA3 a hlavně s tím, co pomocí něj můžeme pozorovat – překvapivé struktury na povrchu rostlin a živočichů, které plní nejrůznější biologické funkce. K vidění byly rovněž člověkem vytvořené struktury na umělých površích, které jsou svědectvím o umných metodách průmyslové výroby.

nv2018-1.jpg
Popis
Zkoumání vzorku elektronovým mikroskopem české konstrukce.

Areál v Cukrovarnické ulici v Praze 6, konkrétně v laboratořích Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, nabídl atraktivní program pro vážnější zájemce o fyziku z řad studentů středních a především vysokých škol. Zájemci zde zažili večer plný praktické fyziky bez sáhodlouhých odborných přednášek, zato se spoustou experimentů. Měření a experimenty se špičkovými přístroji byly doplněny diskuzí o fyzice a uplatnění ve vědě u večerního ohně.

nv2018-2.jpg
Popis
Jaké techniky vědcům umožňují proniknout až na úroveň atomů?

Laserová centra ELI BeamlinesHiLASE v Dolních Břežanech bylo možné zažít nejen fyzicky, ale i ve virtuální realitě. Komentované prohlídky a populárně-naučné přednášky Příběh laseru – od svíčky k fotonu – od fotonu k LASERULaserové aplikace ve všedním i nevšedním životě byly jen jednou z atrakcí, která vzbudila enormní zájem veřejnosti. K vidění byla navíc speciální projekce, propojující umění s fyzikou. Děti si mohly vyzkoušet soutěže, interaktivní exponáty a fotokoutek.

nv2018-3.jpg
Popis
Virtuální prohlídka běžně nepřístupných laboratoří v laserových centrech.
nv2018-4.jpg
Popis
Laserová centra získala během Noci vědců netradiční kouzlo pomocí videomappingu reálných vědeckých simulací.

Noc vědců se koná napříč Evropou z podnětu Evropské komise už od roku 2005 a účastní se jí výzkumné instituce, vědecké ústavy, science centra a muzea, ale třeba i nemocnice. Motto 2018 v ČR bylo „100 let české vědy“. Lidé libovolného věku, vzdělání či zájmů mohou navštívit jen pro ně otevřené instituce, kde je čekají přednášky, pokusy, ukázky, virtuální realita, výstavy, filmy, workshopy a těší se na ně asistenti, vědci, demonstrátoři a všichni, kdo vědou a výzkumem denně žijí. Fyzikální ústav byl jedním z účastníků Pražské Noci vědců. Více o Noci vědců zde.

Klíčová slova: