Prémie Otto Wichterleho za rok 2009

Datum publikace
Kategorie aktualit

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR odměnila dva pracovníky Fyzikálního ústavu. Tatyana Ostapchuk získala prémii za příspěvek ke studiu moderních feroelektrických keramik s aplikačním potenciálem. Michael Prouza ji obdržel za příspěvek ke zpracování dat experimentu AUGER. Cena jim byla předána 21. 5. 2009.

Klíčová slova: