Představitelé českého parlamentu a člen vlády navštívili Fermilab

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Po odhalení busty Václava Havla v americkém kongresu 19. 11. 2014 českou vládní a parlamentní delegací odjela část delegace do Chicaga, kde navštívila 21.11. Fermiho národní urychlovačovou laboratoř (Fermilab). Návštěvy se zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, místopředseda Petr Gazdík a ministr kultury Daniel Herman s doprovodem. Hosty přivítalo vedení laboratoře.

14-0270-05d.hr_.jpg
Popis
Skupinová fotografie představitelů Parlamentu a Vlády ČR spolu s vědci ve Fermilabu

Po úvodním představení laboratoře a jejích hlavních projektů se seznámili s výsledky spolupráce 45 českých vědců za posledních 15 let a seznámili se se 7 českými výzkumníky aktuálně působícími ve Fermilab. Delegace navštívila současnou vlajkovou loď experimentů ve Fermilab – neutrinový experiment NOvA. Jeho blízký detektor je umístěn 100 m pod zemí na teritoriu Fermilab; hlavní, tzv. vzdálený detektor NOvA o 800 km dále navštíven nebyl.

14-0270-10d.hr_.jpg
Popis
Zleva: předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, generální konzul v Chicagu Bořek Lizec, ředitel Fermilab Nigel Lockyer

Na experimentech NOvAD0 ve Fermilab spolupracují české instituce - Fyzikální ústav AV ČR, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze a Ústav informatiky AV ČR. Pro členy delegace byla návštěva nevšedním zážitkem a potěšila je aktivní úloha českých vědců na experimentu, k níž patří i dlouhodobá zodpovědnost za provoz detektorů NOvA a záznam experimentálních dat, či za další menší projekty.

14-0271-20d.hr_.jpg
Popis
Zleva: mluvčí experimentu Mark Messier a ministr kultury ČR Daniel Herman

Další podrobnosti:
Facebook Jana Hamáčka
Informace Fermilab

Obrázek
Image
Zleva místopředseda PS PČR Petr Gazdík, Jan Hamáček, generální konzul v Chicagu Bořek Lizec, ředitel Fermilab Nigel Lockyer
Image
Ruku si podávají ministr kultury ČR Daniel Herman a ředitel Fermilab Nigel Lockyer
Image
Úvodní prezentace zástupce ředitele Fermilab Joe Lykkena
Image
Zleva: místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Petr Gazdík, předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček
Image
Karel Soustružník (UK) informuje ministra ČR Daniela Hermana
Image
Zleva mluvčí experimentu NOvA Mark Messier a  předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček
Image
Zleva: vedoucí neutrinové divize Fermilab Gina Rameika  a  předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček
Image
Zleva: generální konzul v Chicagu Bořek Lizec a předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček
Image
Zleva: předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, doktorand ČVUT Jiří Franz, František Hakl UI AV ČR a student ČVUT Petr Bouř
Image
Administrativní budova Fermilab