Přednáška: 70 let Fyzikálního ústavu již 20. 11.

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Přijďte na závěrečnou přednášku pořádanou k 70. výročí založení FZU. Šestá ze série přednášek se zaměří na rozvoj ústavu, klíčová vědecká témata, osobnosti a ředitele.

Místo: Přednáškový sál SOLID, Hlavní pracoviště Slovanka

Datum: 20. 11. 2023, 11.00–12.00

Jazyk události: Angličtina

Přednášející: Michael Prouza

Historie FZU – Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky – začala oficiálně 1. ledna 1954. Ve své přednášce krátce představím poměrně složité události, které předcházely vzniku ústavu, a poté se zaměřím na vývoj ústavu. Prostřednictvím klíčových vědeckých témat a jejich proměn v čase spolu s osobnostmi všech deseti ředitelů představím, jak ústav během těchto 70 let prosperoval či trpěl za velmi rozdílných politických okolností.

Pokusím se poodhalit některé zajímavé detaily klíčových momentů historie FZU – například stěhování do „nové“ budovy FZU na Slovance před 50 lety, sjednocení Fyzikálního ústavu s Ústavem fyziky pevných látek v roce 1979 nebo založení moderního laserového centra v Dolních Břežanech. V závěru přednášky popíšu některé zajímavosti ze současnosti FZU a také klíčové cíle a požadavky pro úspěšný budoucí rozvoj ústavu.

Přednáška je součástí cyklu k 70. výročí FZU, určena je zejména zaměstnancům FZU a odborné veřejnosti.

Prosím rezervujte si své místo na přednášku či exkurzi v dostatečném předstihu v rezervačním systému.

Přednášky o historii a budoucnosti FZU

Série přednášek o vývoji a výhledu do budoucna v nejdůležitějších vědních oborech ve FZU. Na pět oborově zaměřených přednášek naváže finální přednáška shrnující historii a budoucnost FZU od ředitele Michaela Prouzy.
 

Přednášky proběhnou v anglickém jazyce v novém přednáškovém sále hlavního pracoviště na Slovance. Přednášky jsou určeny především odborné veřejnosti, včetně současných a bývalých zaměstnanců FZU. Více informací nadjete pod jednotlivými odkazy; rezervujte si prosím včas své místo v rezervačním systému.