Požádejte o přístup do naší výzkumné infrastruktury právě teď

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V Centru HiLASE nabízíme naši vynikající výzkumnou infrastrukturu dalším uživatelům zcela zdarma. Chcete-li požádat o beamtime v našem zařízení, stačí zaslat svůj návrh prostřednictvím elektronického systému HiLASE Open Access Proposal Management System. Správný čas na podání žádosti je právě teď: výzva k předkládání návrhů je otevřena od 1.3. do 15.5.2023. 

Úspěšným žadatelům poskytujeme krátkodobý bezplatný přístup k našim špičkovým zařízením, jako jsou např:

  • vysoce výkonné lasery: vysokoenergetický nanosekundový laser Bivoj, pikosekundové lasery s vysokou opakovací frekvencí PERLA B a PERLA C, DG laser, Astrella laser;
  • stanice pro laserové aplikace: určení prahu poškození způsobeného laserem (LIDT), laserové zpevňování (LSP), mikroobrábění laserem PERLA C a laserem Pharos;
  • zařízení pro charakterizaci: rastrovací elektronový mikroskop, rentgenový difraktometr, Ramanův spektrometr a mikroskop atomárních sil, laserový skenovací konfokální mikroskop, RETOFMS s vakuovou komorou, PLD.

Open Access je ideální příležitostí jak pro již probíhající experimenty s nízkou opakovací frekvencí, které je potřeba ověřit na svazku s vysokým středním výkonem, tak pro nové experimenty vyžadující lasery s vysokým průměrným výkonem.

Více informací naleznete na adrese hilase.cz/nabizime/open-access/. Podrobný popis naší infrastruktury najdete zde.