Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie (AMULET)

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

 

Víceškálové materiály jsou sestaveny z různých druhů nanomateriálů, které mají samy o sobě neobvyklé vlastnosti. Jejich vzájemnou kombinací a integrací do hierarchií vyššího řádu lze získat inteligentní hmotu s unikátními funkcionalitami a překvapivým využitím v mnoha různých oborech. Na výzkum s tímto zaměřením se orientuje konsorcium osmi partnerů z akademické a výzkumné sféry vedené Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR.

Ve FZU bude výzkum v rámci projektu AMULET probíhat v Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur ve výzkumné skupině Jiřího Červenky. Výzkumná skupina se bude věnovat výzkumu nových hybridních nanomateriálů a zařízení pro skladování energie a detekci externích impulzů. Vyvíjet bude nové flexibilní baterie a adaptibilní hmatové senzory.

Mezi členy konsorcia jsou také Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Univerzita Karlova, Ústav jaderné fyziky AV ČR a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Klíčová slova: