Pokročilé laserové zpracování a výrobní technologie optikou Centra HiLASE

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Nedávno jsme představili 5 nových aplikačních oblastí, kterým se bude Centrum HiLASE věnovat. První z nich je zaměřená na pokročilé laserové zpracování a výrobní technologie. Jejím odborným garantem je Ing. Jan Brajer, Ph.D. (vedoucí oddělení: Průmyslové aplikace laserů).

Pokročilé laserové zpracování a výrobní technologie souvisí s využitím špičkových laserů spolu s vyspělou senzorikou, zpětnovazebním řízením a strojovým učením. Jedná se například o funkcionalizaci povrchů pomocí mikro a nanostruktur, zvyšováním odolnosti kovových součástí a výrobou součástí hybridními technologiemi apod. Funkcionalizace znamená ovlivňování povrchových vlastností, například frikce nebo biokompatibility, pomocí jasně definovaných struktur. Dále se jedná o prodloužení životnosti a bezpečnost kritických součástí kontrolovaným vnášením zbytkových povrchových napětí. Z pohledu technologií mluvíme o využití LSP (Laser shock peening), LMM (Laser Micromachining) a LIDT (Laser Induced Damage Treshold). Patří sem i laserové svařování, navařování a 3D tisk.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový směr, kterému se Centrum HiLASE bude věnovat, požádali jsme Honzu o rozhovor, ve kterém pokročilé laserové zpracování a s ním související technologie objasní.

Celý rozhovor najdete na webu Centra HiLASE.