PhD student Petr Veřtát oceněn na ICFSMA

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Petr Veřtát byl oceněn na mezinárodní konferenci ISFCMA (The International Conference on Ferromagnetic Shape Memory Alloys) za svůj poster.

Mezinárodní výbor vybral za nejlepší poster na konferenci ICFSMA presentaci Petra Veřtáta o teplotně indukovaných strukturních změnách v martensitu Ni-Mn-Ga-Fe vykazujícím jev magnetické tvarové paměti.

Obrázek
Image
poster_nahled.png
Klíčová slova: