Oleksandr Stupakov – laureát Ceny předsedy Grantové agentury ČR za rok 2012

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Oleksandr Stupakov, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR obdržel Cenu předsedy Grantové agentury ČR za rok 2012 za postdoktorský projekt "Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu".

Magnetismus je klasický obor fyziky, který se intenzívně studuje už více než 150 let. Nicméně je těžko najít jinou oblast poznání, kde by bylo tolik „bílých míst“. To platí i pro magnetická měření, kde mnohé klasicky jasné myšlenky nemohly dříve najít své uplatnění kvůli nedostatečnému rozvoji experimentální techniky. Problémem bylo např. korektní měření charakteristik feromagnetických vzorků v konfiguraci „magneticky otevřeného obvodu“, jednoduše řečeno měření magnetických vlastností obyčejného kusu feromagnetické oceli. V průmyslové praxi byl tento problém řešen technickou cestou: z ocelových plechů se vytvořil uzavřený obvod, např. tvaru čtverce. V takovém případě, se magnetické pole ve vzorku dá určit z proudu budící cívky. Tento standardní postup je časově a pracovně náročný, ale nezbytný při průmyslových testech kvality elektrotechnických ocelí. Elektrotechnické oceli se používají při výrobě transformátorů a elektrických motorů, jejich magnetické vlastnosti jsou hlavním technickým parametrem.

stupakov2.jpg
Popis
Olexandr Stupakov

Dle navrženého přístupu se magnetické povrchové pole měří přímo pomocí sady moderních Hallových senzorů umístěných nad vzorkem. Magnetické pole na povrchu vzorků se pak určí metodou lineární extrapolace. Další inovací je použití složitých měřících programů s digitální zpětnou vazbou pro přesnou kontrolu časového průběhu magnetizačního procesu. Během realizace projektu autor dokázal, že pomocí této měřící metody je možné stabilně a korektně testovat magnetické vlastnosti i přes velkou mezeru mezi vzorkem a budícím magnetem. Tyto poznatky mění filozofii testování kvality ferromagnetických ocelí v laboratorních a průmyslových podmínkách a usnadňují nedestruktivní kontrolu přímo na výrobních linkách. Výsledky projektu mají tedy velkou šanci nalézt široké uplatnění v praxi.

Klíčová slova: