Ocenění výsledků výzkumu tvorby biofilmů – adheze a růstu bakterií, monitorovaného pomocí ATR-IR spektroskopie v reálném čase

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Pavla Štenclová, Ph.D., obdržela ocenění „Austin Barnes´prize“ za poster na téma „ATR-IR real-time monitoring of biofilm formation during bacterial growth“ prezentovaný na konferenci EUCMOS 2018.

Pavla Štenclová, Ph.D., z oddělení Optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR získala ocenění „Austin Barnes´prize“ za nejlepší poster na téma „ATR-IR real-time monitoring of biofilm formation during bacterial growth“ prezentovaný na konferenci EUCMOS 2018 (34. evropský kongres molekulové spektroskopie) konané v srpnu 2018 v portugalské Coimbře.

Prezentované výsledky byly dosaženy v průběhu vědecké stáže absolvované na Univerzitě v Ulmu (Německo) v rámci řešení projektu podpory mezinárodní spolupráce mladých vědeckých pracovníků s názvem „IR imaging of biological systems using structural and functional optical elements“, financovaného Akademií věd ČR.

 

Klíčová slova: