Ocenění vynikajících studentů

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Doktorští studenti působící ve Fyzikálním ústavu AV ČR získali v posledních týdnech hned několik ocenění svojí vynikající práce. Ing. Vítězslav Jarý získal cenu Jeana-Marie Lehna a cenu Milana Odehnala, RNDr. Jiří Kaštil získal také cenu Milana Odehnala a Ing. Václav Procházka dostal cenu děkana FEL ČVUT za diplomovou práci.

Cena Jeana-Marie Lehna za rok 2014 pro Ing. Vítězslava Jarého.

 

Slavnostní předávání cen za počítačové vědy, farmacii, lékařství a chemii, které mladým českým vědcům uděluje Francouzské velvyslanectví v České republice se uskutečnilo dne 19. června 2014 v prostorách Buquoyského paláce v Praze. Slavnostní ceremoniál proběhl za účasti čestného hosta pana profesora Jeana-Marie Lehna, emeritního profesora Univerzity ve Štrasburku a nositele Nobelovy ceny za chemii za rok 1987, a velvyslance Francie v České republice pana Jeana-Pierra Asvazadouriana. Porota pro cenu Jean-Marie Lehna za chemii ve spolupráci se společností Solvay ČR udělila první místo Ing. Vítězslavu Jarému, který je doktorandem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze a zároveň zaměstnancem Fyzikálního ústavu AV ČR. Ocenění bylo uděleno za jeho výzkumnou práci prováděnou ve Fyzikálním ústavu, zaměřenou na syntézu a využití nových luminiscenčních materiálů.

Dvě Ceny Milana Odehnala

Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků vypisuje opakovaně, zpravidla v dvouletých intervalech, soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala. Milan Odehnal (15. 12. 1932 - 17. 9. 1988) byl vynikající experimentátor i teoretik ve fyzice nízkých teplot, jedna z nejvýznačnějších postav české fyziky šedesátých až osmdesátých let 20. století. Za rok 2014 získali třetí cenu dva studenti působící ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Konkrétně byl oceněn opět Ing. Vítězslav Jarý z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze a z Fyzikálního ústavu AV ČR za soubor prací věnovaných scintilačním materiálům a RNDr. Jiří Kaštil z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a z Fyzikálního ústavu AV ČR za práce studující magnetokalorický jev intermetalických sloučenin. Ceny budou předány na Konferenci českých a slovenských fyziků, která se uskuteční v Olomouci ve dnech 16. - 19. 9. 2014.

Cena děkana FEL ČVUT za diplomovou práci

 

Ing. Václav Procházka obdržel Cenu děkana FEL ČVUT za vynikající diplomovou práci na téma „Měření povrchových elektrodynamických projevů živých buněk pomocí senzoru SGFET“ ve studijním oboru Biomedicínské inženýrství. Součástí práce byla příprava senzorů z nanokrystalického diamantu a elektronická měření, která byla prováděna na pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR v Cukrovarnické ulici v Laboratoři diamantových a uhlíkových nanostruktur a v Laboratoři funkčních nanorozhraní. Pracovníci Fyzikálního ústavu se na práci podíleli také formou odborných konzultací. Ing. Procházka bude v tomto úspěšném výzkumu pokračovat v průběhu doktorského studia.

Klíčová slova: