Objevování hranic fyziky: návštěva z Národní tchajwanské univerzity na FZU

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

Profesor Chien-Cheng Kuo a skupina 14 nadaných studentů z Národní tchajwanské univerzity nedávno podnikli cestu do Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Jejich cílem bylo ponořit se do světa moderního výzkumu.

National Sun Yat-Sen University's Visit to the Institute of Physics
Popis
National Sun Yat-Sen University's Visit to the Institute of Physics

Výjimečná výzkumná tradice a moderní infrastruktura ústavu, představená prostřednictvím prohlídek CzechNanoLab, HiLASE a ELI Beamline Facility, udělala na hosty hluboký dojem. S profesorem Chien-Cheng Kuo jsme měli možnost udělat krátký rozhovor.

Co vás vedlo k návštěvě Fyzikálního ústavu?

Naší hlavní motivací pro zařazení návštěvy Fyzikálního ústavu do našeho programu bylo poskytnout našim studentům obohacující kontakt se špičkovým fyzikálním výzkumem nad rámec toho, co se učí ve třídě. Zkušenosti s reálnými aplikacemi a výzkumnými procesy studentům pomáhají překlenout propast mezi teorií a praxí, zejména v případě těch, které jsou prováděny po celém světě. Akademie věd České republiky se svou pověstí průkopníka výzkumu byla pro takovou zkušenost přirozenou volbou.

Které prezentace vás během dvoudenní návštěvy nejvíce zaujaly?

Ze tří navštívených pracovišť mě nejvíce zaujaly prezentace vybraných výzkumů a jejich důsledků pro moderní technologie, které přednesli vaši talentovaní vědci. Zvláště působivé bylo seznámení s výzkumem antiferomagnetické spintroniky a experimenty s atomárním rozlišením molekul pomocí světla, a to nejen z hlediska krásných cílů, které vědci předvedli, ale také dobře organizované infrastruktury a týmové práce, která je na Fyzikálním ústavu patrná. Představení určování polohy atomů pomocí rekonstrukce elektronové difrakce ukázalo strategický výzkum v nově se rozvíjejícím oboru, který rovněž vzbudil můj zájem.

Zaměření výzkumu ve vaší instituci se liší od výzkumu na Tchaj-wanu. Nejenže máte silnou tradici výzkumu, ale vynikáte také v budování infrastruktury usnadňující výzkum. Velký dojem na mě udělaly prohlídky tokamaku COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu, extrémně výkonného laseru v ELI Beamline Facility a centra HiLASE. Na Tchaj-wanu se nacházejí zdroje synchrotronového záření, které by mohly být přínosem pro budoucí spolupráci vědců z obou stran.

Jelikož vás doprovázela skupina 14 nadaných studentů, jak studenti reagovali na český fyzikální výzkum a které aspekty prezentace Fyzikálního ústavu je nejvíce zaujaly?

Naši studenti byli českým fyzikálním výzkumem nadšeni, i když někteří z nich byli příliš mladí na to, aby plně pochopili všechny prezentované informace. Starším studentům se líbila zejména prezentace, kde se dozvěděli o zajímavých tématech, jako je spintronická tenká vrstva vyrobená pomocí epitaxe molekulárním svazkem (MBE) a rychlejší scintilátor vyrobený pomocí fotoniky. 

Byli především ohromeni rozsáhlým zařízením v ELI Beamlines a vedli rozsáhlé diskuse s výzkumníky. Mnozí studenti byli v úžasu nad pokročilými technikami a nástroji používanými v tokamaku COMPASS a na ELI Beamlines. Někteří studenti se dokonce zmínili, že je tato návštěva inspirovala k tomu, aby zvážili svou budoucnost ve fyzikálním výzkumu.

Byli byste otevřeni možnosti uspořádat v budoucnu podobnou exkurzi se svými studenty?

Po velmi pozitivní zpětné vazbě od našich studentů a po tak obohacující zkušenosti rozhodně zvažuji možnost uspořádat podobné exkurze v budoucnu. Vedoucí naší katedry, profesor Feng-Chuan Chuang, potvrdil, že to byl pro naše studenty nejlepší zahraniční pobyt od doby, kdy jsme podobný program před několika lety zahájili. Partnerství s vaší institucí nám pomáhá naplňovat náš cíl poskytovat  studentům co nejkvalitnější vzdělávací příležitosti.