Nová publikace nakladatelství Academia: Slasti a strasti vědců naší vlasti

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

Kniha Slasti a strasti vědců naší vlasti Jany Žďárské nabízí čtenáři interview s významnými českými vědci, která byla v průběhu několika let publikována v Československém časopise pro fyziku. Její autorka poskytuje čtenářům náhled do osudů 13 osobností, které se svým zaměřením věnují převážně fyzice, astronomii, astrofyzice, matematice a přidruženým oborům.

Publikaci uvádí rozhovor s předsedkyní Akademie věd ČR a biochemičkou profesorkou Evou Zažímalovou a uzavírá ji rozhovor s významným popularizátorem vědy Danielem Stachem. Autorka se soustředila na důležité životní situace, které formovaly akademickou dráhu dotazovaných výzkumníků a nabízí tak celistvý pohled na jejich vědeckou práci i život. Na 340 stranách zpřístupňuje publikace vize, slasti i strasti, které vědecký život provázejí.

Mgr. Jana Žďárská pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR jako výkonná redaktorka Československého časopisu pro fyziku. Věnuje se především rozhovorům s vědci a reportážím z vědeckého prostředí. Je členkou České astronomické společnosti, Jednoty českých matematiků a fyziků a porotkyní Československé astrofotografie měsíce.

Klíčová slova: