Nová biofyzikální laboratoř ve Fyzikálním ústavu AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Ve středu 7. prosince 2016 byla ve Fyzikálním ústavu AV ČR slavnostně otevřena biolaboratoř umožňující provádění široké škály biologických experimentů. Nově vybudovaná laboratoř buněčných kultivací doplňuje ve spojení s novou mikroskopickou laboratoří základní infrastrukturu interdisciplinárního biofyzikálního pracoviště pro komplexní výzkum v oblasti fyziky, chemie, biologie a medicíny. Tento směr výzkumu je ve Fyzikálním ústavu AV ČR v posledních letech aktivně rozvíjen, o čemž svědčí i dosažení řady významných výsledků, například [1-4].

Nová laboratoř umožní mnohem lepší propojení výzkumných skupin, které se biofyzikálním výzkumem zabývají a tím posílí jejich postavení v mezinárodním meřítku. Mezi základními úkony biolaboratoří bude především in-vitro výzkum v následujících směrech:

  1. Testování toxicity a biokompatibility materiálů.
  2. Pokročilý výzkum interakce nanočástic/mikročástic s živými buňkami včetně analýzy všech etap.
  3. Příprava buněčných kultur.
  4. Výzkum působení různých fyzikálních faktoru (magnetické pole, elektrické pole, záření apod.) na buněčné modely.
  5. Konfokální mikroskopie, absorpční a fluorescenční spektroskopie, elipsometrie a další optické metody.
  6. Příprava vzorků pro další experimenty (EPR, AFM, SEM, exprese genu apod.).

 

prednaska2.jpg
Popis
Seminář k slavnostnímu otevření biofyzikální laboratoře

 

laborator2.jpg
Popis
Přístrojové vybavení v nové biofyzikální laboratoři

Pro více informací kontaktujte Oddělení optických a biofyzikálních systémů.


Literatura
[1] How a high-gradient magnetic field could affect cell life. Sci Rep. 2016; 6: 37407.
[2a] Modulation of collective cell behaviour by geometrical constraints. Integr Biol. 2016; 8: 1099. Journal cover page;
[2b] Control of hepatic cells growth by topologically modulated substrates. J Hepatol. 2016; 64: S348.
[3] The interplay between biological and physical scenarios of bacterial death induced by non-thermal plasma. Biomaterials. 2016; 82: 71.
[4] An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Nanoscale. 2015; 7: 3954.