Nejmenší nanodiamanty se připravují a zkoumají ve Fyzikálním ústavu

Datum publikace
Kategorie aktualit

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR (Laboratoř funkčních nanorozhraníLaboratoř uhlíkových nanostruktur) vyvinuli jednoduchý způsob pro řízení velikosti a čistoty HPHT nanodiamantů vedoucí k získávání až 1 nm malých, přitom vysoce kvalitních nanodiamantů z komerčně dostupného produktu pomocí žíhání na vzduchu a centrifugace. Důležitým výsledkem práce byla charakterizace a zobrazení takto malých nanodiamantů zejména pomocí Ramanovy spektroskopie a skenovacího transmisního elektronového mikroskopu (STEM) a přímé srovnání jejich vlastností se „standardními“ 5 nm detonačními nanodiamanty, které jsou v současné době široce studovány. Tento výzkum také dokazuje, že navzdory některým teoretickým předpokladům, může krystalický diamant stabilně existovat až do velikosti cca 1 nm. To otevírá řadu možností pro studium kvantových jevů v diamantu. Na výzkumu spolupracovala také Vídeňská univerzita, kde probíhala STEM analýza vzorků. Význam práce byl oceněn zařazením zprávy do zpravodajství Material Research Society v USA, včetně vyjádření nezávislého experta. Další podrobnosti viz odkaz.