Napůl magnet, napůl polovodič: Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR představili antiferomagnetickou polovodičovou součástku

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Polovodičové tranzistory, které tvoří základ moderních technologií na zpracování informace, umožňují kontrolu elektrického proudu protékajícího součástkou pomocí elektrického hradla, světla nebo pomocí změny teploty. Kovové feromagnety jako železo, používané v součástkách na ukládání informace, umožňují měnit elektrický proud přeorientováním mikroskopických magnetů nesených elektrony, tzv. spinů. Více než 10 let se výzkum zaměřený na propojení polovodičových a magnetických přístupů v mikroelektronice v jednom materiálu zaměřil na uměle vytvořené feromagnetické polovodiče, např. GaMnAs.

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky spolu s kolegy z Bercelony, Berkeley a Halle představili experimentální součástku, jejíž funkce je založena na spinu elektronu a která využívá antiferomagnetický polovodič Sr2IrO4. Práce nazvaná “Anisotropic magnetoresistance in an antiferromagnetic semiconductor” byla publikovaná v Nature Communications (DOI: 10.1038/ncomms5671; 10th September 2014).

Ve srovnání s feromagnety jsou antiferomagnety do značné míry přehlížené materiály v mikroelektronickém výzkumu a aplikacích. Antiferomagnety jsou magnetické uvnitř, ovšem jejich mikroskopické magnetické momenty sídlící na jednotlivých atomech se střídají s opačnou orientací. Antiparalelní konfigurace momentů v antiferomagnetech, na rozdíl od paralelní ve feromagnetech, způsobuje, že magnetizmus v antiferomagnetech není viditelný zvenčí. Toto „skryté“ magnetické uspořádání může mít ovšem řadu výhod oproti feromagnetům. Vyplývá z něj, že pokud by byla informace uložená v antiferomagnetické paměti, byla by necitlivá na rušivá vnější magnetická pole a zároveň antiferomagnetický bit by neovlivňoval sousední antiferomagnetické bity bez ohledu na hustotu jejich uspořádání v paměti. Navíc spiny v antiferomagnetech mohou být přeorientovány, a tímto může být informace zapsána stonásobně až tisícinásobně rychleji než u feromagnetů. A v neposlední řadě antiferomagnetické polovodiče se vyskytují mnohem častěji než feromagnetické polovodiče, a mnohé antiferomagnetické polovodiče mají přirozené vlastnosti, které jsou vhodné pro mikroelektroniku.

Experimenty v součástce na bázi Sr2IrO4 ukázaly, že elektrický proud je možné ovládat způsoby, jaké jsou běžné v polovodičích, ale zároveň i pomocí přeorientování spinů v tomto antiferomagnetu. „Naše pozorování otevírají novou cestu k integraci polovodičových a spinových funkcí pomocí antiferomagnetů”, říká Xavi Marti z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Podrobnější informace podá Xavi Marti nebo Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústave AV ČR, v. v. i., Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6, e-mail: xmarti@fzu.cz nebo jungw@fzu.cz.

Klíčová slova: