Milada Glogarová oceněna čestnou medailí Ernsta Macha

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Rada Akademie věd ČR ocenila prom. fyz. Miladu Glogarovou, CSc. čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za vědecké zásluhy v oboru kapalných krystalů a za zvýšení úrovně a kvality badatelské činnosti ve FZÚ i celé Akademii věd. Medaili předal v rámci slavnostního aktu, který se konal dne 19. prosince 2012 v budově AV ČR, předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, laudatio přednesl Ing. Karel Jungwirth.

medaileem_miladaglogarova.jpg
Popis
Milada Glogarová

Prom. fyz. Milada Glogarová, CSc. je mezinárodně uznávanou autoritou zejména v oblasti výzkumu struktury a vlastností kapalných krystalů i naší nejúspěšnější experimentální fyzičkou. Svou vědeckou dráhu zahájila v roce 1964 ve Fyzikálním ústavu Akademie věd v Praze, v oddělení dielektrik. Zpočátku studovala doménové struktury a dielektrické a feroelektrické vlastnosti feroelektrických látek, později začala zkoumat domény a jejich dynamiku s využitím originální metody zviditelnění domén pomocí nematických kapalných krystalů. To ji přivedlo k výzkumu nově se rozvíjející oblasti kapalných krystalů s feroelektrickým dipolárním uspořádáním, odkud také pochází většina jejích významných úspěchů.

Politické změny v roce 1989 dovolily Miladě Glogarové a jejím spolupracovníkům rozšířit mezinárodní spolupráci s dalšími výzkumnými týmy, zejména v Polsku, Francii, Německu a Itálii. Současně iniciovala zahájení syntézy nových kapalně krystalických materiálů v oddělení chemie Fyzikálního ústavu AV ČR a začala spolupracovat s podobně zaměřenou skupinou z VŠCHT v Praze, čímž vzrostly možnosti skupiny kapalných krystalů na zcela unikátní úroveň.

Mezi nejvýraznější úspěchy Milady Glogarové patří výzkumy strukturních, dielektrických a přepolarizačních vlastností reálných konečných vzorků feroelektrických kapalných krystalů, dále výzkumy v oblasti tzv. hexatických struktur a frustrovaných nanostrukturních kapalných krystalů vznikajících na pomezí stability feroelektrických a antiferoelektrických fází, či objevy nových typů kapalných krystalů s reentrantními feroelektrickými fázemi. Své výsledky publikovala ve více než 170 vědeckých článcích (asi 1800 citací), a prezentovala je v desítkách zvaných přednášek na velkých mezinárodních konferencích. V poslední době se věnuje výzkumu kapalných látek s molekulami lomeného tvaru, které mohou vykazovat jak feroelektrické, tak i antiferoelektrické fáze.

Kromě svých vědeckých aktivit se Milada Glogarová angažovala také v organizačních funkcích, a to jak v Akademickém sněmu, tak především ve Fyzikálním ústavu, kde byla dlouholetou členkou Vědecké rady (2000-2007), vedoucí Sekce fyziky kondenzovaných látek, zástupkyní ředitele (2001-2007) a členkou Rady ústavu (2007-doposud). Díky svému rozhledu a znalostem působila i v řadě komisí mezinárodního významu, např. v komisi pro hodnocení vědeckých projektů NATO, později jako zástupkyně České republiky ve Vědeckém výboru NATO, nebo v ediční radě prestižního oborového časopisu Liquid Crystals.

Milada Glogarová je tedy jednou z předních osobností v oblasti výzkumu kapalných krystalů s polárním uspořádáním. Díky svým experimentálním zkušenostem a schopnosti formulovat nové problémy je velmi uznávána a oblíbená mezi svými spolupracovníky a kolegy.

Tagy článku: