Mezinárodní letní škola Physics At Nanoscale

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Fyzikální ústav spolu s Ústavem fyzikálního inženýrství VUT v Brně letos uspořádal další ze série mezinárodních letních škol Physics at Nanoscale, opět s podporou Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací (IUVSTA). Sérii škol opakovaných po 3 letech loni přerušila pandemie covid-19, a i letošní, odložená škola se musela přesunout do hybridního on-line prostředí.

Více než stovka studentů se tak scházela v hubech v Grenoblu, Curychu, Lausanne, Vídni, Brně a Praze. Za dodržení lokálně platných nařízení od 8. do 10. června účastníci sledovali v přednáškových sálech univerzit nebo ústavů on-line přednášky pozvaných řečníků. Tímto způsobem se povedlo online prostředí proměnit v živý prostor plný diskuze a pozitivní atmosféry, podobný minulým ročníkům.

Organizátoři pod vedením Antonína Fejfara z FZU a Tomáše Šikoly z VUT v Brně pozvali celkem 7 přednášejících, kteří účastníky uvedli do různých témat v oboru nanostruktur, nanofotoniky a spintroniky. Mezi lektory školy, kteří jsou vybíráni nejen jako přední odborníci, ale také jako inspirativní osobnosti, byli např. Pietro Gambardella, Michael Heuken nebo Oliver Benson.

„Přednášky byly vedené skutečnými kapacitami ve svých oborech, s důrazem na pedagogický rozměr, který je na běžných mezinárodních konferencích tolik opomíjen. Ačkoli jsme jako studenti každý zaměřen trochu jinak, všechny přednášky byly nějakým způsobem obohacující“, hodnotí odborný program vedoucí pražského hubu Matěj Hývl.

Účastníci školy představili i svůj výzkum postery ve virtuálním sále gather.town, kde se před postery diskutovalo i během přestávek.

Během společného programu se nezapomnělo ani v tomto ročníku na bohatý společenský rozměr. Studenti se například zapojili do dobrodružného večera s experimenty připravenými Úžasným divadlem fyziky, které tvoří zejména absolventi Masarykovy univerzity. Účastníci letní školy, včetně přednášejících, si vyzkoušeli nejen principy elektroluminiscence, lineární a kruhové polarizace světla, ale i míchání barev. A protože nejen vědou živ je člověk, mohli si všichni účastníci vyzkoušet i on-line dílnu s názvem Tanec a fyzika pod taktovkou souboru Ostružina.

Závěr školy se odehrával v tajemné atmosféře částečného zatmění Slunce. Společná fotografie účastníků tak sice nebyla pořízena na jednom místě, ale byla právě tímto výjimečným úkazem propojena napříč celou Evropou.

Mezinárodní letní školu nanofyziky (IUVSTA International Summer School on Physics at Nanoscale) pořádá společně Fyzikální ústav, VUT Brno, CEITEC, Česká fyzikální společnost a Česká vakuová společnost.