Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Již čtvrtý ročník Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě se konal 11. února 2019. Tento den, vyhlášený OSN a probíhající každoročně pod patronací UNESCO, má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu. Zároveň propaguje rovnocenný přístup a zapojení žen do vědy – celosvětově tvoří ženy méně než 30 % výzkumníků napříč obory.

Národní kontaktní centrum – gender a věda, které spadá pod Sociologický ústav AV ČR, k tomuto dni připravilo kampaň na sociálních sítích, v níž představilo ženy a dívky, které v loňském roce přispěly k rozvoji české i světové vědy. K této kampani se může připojit kdokoliv sdílením zajímavého úspěchu a jména vědkyně za použití hashtagů #ZenyVeVede, #WomenInScience.

FZU'_Slovanka-0020.jpg
Popis
Mgr. Barbora Smolková a Mgr. Mariia Uzhytchak z Oddělení optických a biofyzikálních systémů. Obě doktorandky Fyzikálního ústavu získaly ocenění na kongresu FEBS 2018. (Foto: Pavlína Jáchimová, AV ČR.)

Fyzikální ústav AV ČR (FZU) se k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě hlásí – v našich řadách pracuje na vědeckých pozicích celkem 166 žen napříč odděleními, které zároveň úspěšně rozvíjejí svou kariéru – například v roce 2018 přestoupilo z kategorie Odborný pracovník výzkumu a vývoje celkem 5 žen do kategorie Doktorand a o úroveň výše do Postdoktorandů 7 vědkyň.

FZU'_Slovanka-0613.jpg
Popis
Mgr. Věra Latoňová v laboratoři pro testování křemíkových detektorů Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat. (Foto Pavlína Jáchimová, AV ČR.)

Řada vědkyň FZU také dosahuje významných úspěchů – z posledních let jmenujme ocenění dr. Hany Lísalové Prémií Otto WichterlehoPrémií Lumina quaeruntur či podíl dr. Klementové a dr. Correy na práci v týmu dr. Lukáše Palatinuse oceněného Cenou Akademie věd, 10 vědkyň je také držitelkami grantů TA ČR, GA ČR a dalších grantových programů.

cena_correa.jpg
Popis
Dr. Correa z týmu dr. Palatinuse přebírá Cenu Akademie věd za vynikající vědecké výsledky od dr. Fejfara, předsedy Vědecké rady AV ČR, a od prof. Zažímalové, předsedkyně AV ČR. (Foto: Pavlína Jáchimová, AV ČR.)

“Mám také radost, že z 19 disertačních prací, obhájených pod vedením školitelů a školitelek z FZU v roce 2018, bylo 8 zpracovaných ženami, u diplomových prací jich bylo 5 z celkových 10. Jsme si vědomi toho, že potřebné nové talenty musíme hledat mezi muži i ženami a zároveň si musíme tyto perspektivní pracovníky udržet a podporovat v rozvoji jejich kariéry. Proto vytváříme rovné podmínky pro všechny zaměstnance,” uvádí Michael Prouza, ředitel FZU.

Fyzikální ústav také systematicky vytváří podmínky pro slaďování pracovního a rodinného života. Jako zaměstnavatel podporuje zkrácené úvazky, využití pružného rozvržení pracovní doby a v přípravě je rozšíření možnosti využívání home office. Fyzikální ústav se uchází o získání certifikace HR Excellence in Research Award – v této souvislosti byl vytvořen akční plán, jehož součástí je řada konkrétních opatření podporujících rovné příležitosti. Více informací je k dispozici na https://www.fzu.cz/o-fzu/cinnost-fzu/oceneni-excelence-lidskych-zdroju-ve-vyzkumu-hr-excellence-research-award-hrs4r.

Tagy článku: