Lukáš Palatinus se stal laureátem ceny NF Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika pro rok 2017

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dr. Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., byl oceněn Cenou Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika. Cenu Neuron pro mladé vědce uděluje Nadační fond Neuron na podporu vědy českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní činnosti a povzbuzení pro další vědeckou práci. Dr. Palatinus byl oceněn za svůj výzkum v metodice strukturní analýzy aperiodických krystalů a aplikace elektronové difrakce při strukturní analýze nanokrystalů.

Dr. Palatinus vystudoval mineralogii a geochemii na Přírodovědecké fakultě UK. Už v roce 1997, tedy ve třetím ročníku studia, začal pracovat jako stážista ve skupině Václava Petříčka a Michala Duška v oddělení strukturní analýzy FZÚ AV ČR. Doktorský titul získal v roce 2003 na Univerzitě v Bayreuthu pod vedením prof. Sandra van Smaalena. Krátce po dokončení doktorského studia odešel na čtyřletý postdoktorandský pobyt do Švýcarska, kde pracoval na EPFL Lausanne ve skupině prof. Gervaise Chapuise. Od svého návratu z Lausanne v roce 2009 již pracuje trvale na FZÚ v oddělení strukturní analýzy, kde vede skupinu elektronové krystalografie.

V počátcích své vědecké kariéry se Dr. Palatinus věnoval především strukturní analýze aperiodických krystalu. Během svého doktorátu dopracoval a aplikoval metodu maximální entropie pro určování přesných elektronových hustot aperiodických krystalů. Po dokončení doktorské práce a pak především během pobytu v Lausanne se zabýval aplikací nové metody řešení krystalových struktur, tzv. metody převracení náboje, na periodické i aperiodické krystaly, a vyvinul program Superflip, který si v krystalografické komunitě záhy získal velkou popularitu a dnes patří k nejpoužívanějším programům v této oblasti. Po návratu do Prahy se Dr. Palatinus zaměřil na strukturní analýzu nanokrystalů. Protože standardní strukturní analýza pomocí rentgenového záření je pro nanokrystaly nevhodná, zaměřil se se svým týmem na využití elektronové difrakce. Skupině Dr. Palatinuse se podařilo tuto metodu zpřesnit a rozvinout tak, že je nyní s jejím využitím možné získat přesné strukturní informace z nanokrystalů s dříve nedosažitelnou přesností a spolehlivostí. Tato metoda dosahuje takové přesnosti, že pomocí ní je možné určit pozice i těch nejlehčích existujících atomů – atomů vodíku, jak bylo nedávno demonstrováno v článku Dr. Palatinuse a kol., který vyšel 13. ledna 2017 v časopise Science.


Více informací:
http://www.nfneuron.cz/cs/novinky/cena-neuron-2017/
http://www.nfneuron.cz/cs/oceneni-vedci/laureati-ceny-neuron/2017/lukas-palatinus/

Tagy článku: