LIDT Challenge 2024

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Centrum HiLASE vás zve k účasti na každoroční výzvě LIDT Challenge. V této soutěži budeme testovat vzorky Vašich laserových zrcadel s vysoce reflexním povlakem. Odměnou za účast v soutěži Vám budou kvalifikované poznatky o odolnosti Vašich komponent.

LIDT Challenge 2023
Proč je dobré se zúčastnit?
Spolehlivost výkonných laserů je do značné míry dána optickými součástkami, které se v nich používají. Znalost kvality použitých komponent je proto zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz laserových systémů.

Jak se zúčastnit aneb podmínky soutěže
Každý účastník poskytne LIDT laboratoři Centra HiLASE vzorek laserového zrcadla s vysoce reflexním povlakem doplněný srovnávacím vzorkem. Vzorky je třeba zaslat do Centra HiLASE nejpozději do 19. dubna 2024 na následující adresu:

Centrum HiLASE – LIDT Challenge
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
Za Radnicí 828 252 41 Dolní Břežany
Česká republika

Požadovaný průměr vzorků musí být 2“ nebo 50 mm, úhel dopadu 0°. Odrazivost nesmí být menší než 99 % pro p-polarizaci na centrální vlnovou délku 257 nm a všechny vzorky musí mít jasně označenou stranu s povlakem. Tloušťka vzorků nesmí být méně než 3 mm. Anonymizované vzorky budou testovány metodou s-on-1 podle normy ISO 21254-2:2011 s maximálně 106 (jedním milionem) pulzů. Zkušební laser bude poskytovat 1ps pulzy v kruhovém, gaussovském svazku s opakovací frekvencí 1 kHz. Svazek bude v režimu jednoduché podélné polarizace, p-polarizovaný a zkouška bude provedena při okolním tlaku, teplotě 22 °C a 30% relativní vlhkosti, tj. 101,3 kPa, 22 °C a 30 %. Velikost zkušebního bodu bude 0,5 mm v rovině dopadu s maximální intenzitou záření 1 J∙cm-2.

Ujistěte se prosím, že jsou vaše vzorky řádně zabaleny a označeny, aby nedošlo k poškození při přepravě nebo záměně s jinými vzorky. Rovněž se ujistěte, že je k zaslanému vzorku přiloženo jeho identické „dvojče“, které může být v případě potřeby použito jako srovnávací vzorek. Označte prosím svůj balíček zřetelně poznámkou „LIDT Challenge“, aby nedošlo k záměně s jinými zásilkami, které přijímáme.

Co se bude dít dál?
Budete mít jedinečnou příležitost vidět skutečný výkon svých prvků ve špičkovém systému, otestované v naší LIDT stanici. Anonymizované výsledky budou prezentovány na Laser Innovative Technologies (5. – 6. června 2024) v rámci plánovaného workshopu zaměřeného na inovativní laserové technologie, který bude organizovat Český optický klast, jehož součástí je i Centrum HiLASE.

Proč využít testování v Centru HiLASE?
K testování zaslaných vzorků využijeme náš vysokoenergetický laserový systém s vysokou opakovací frekvencí PERLA.

Přestože komponenty testované s malými svazky nebo nízkým počtem pulzů fungují výborně, při použití v systémech s vysokou energií a vysokou opakovací frekvencí selhávají. Proto zavádíme bodové měření o velikosti mm v kombinaci s dlouhodobým vystavením našemu testování LIDT podle normy ISO. V Centru HiLASE poskytujeme nejmodernější testování materiálů a komponent na odolnost vůči laserovému záření za kontrolovaných podmínek v LIDT laboratoři, která získala CERTIFIKÁT ISO 9001.

Chcete-li se přihlásit do soutěže, kontaktujte nás prosím na adresách lidt [at] hilase [dot] czsolutions [at] hilase [dot] cz.

LIDT Challenge podporována společností EVIDENT Europe GmbH (dříve Olympus Scientific Solutions, OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O.)