Lékové poškození jater – odborníci na půdě FZU diskutovali o závažném problému

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Metabolismus účinných látek léčiv, ale i bylin a bylinných doplňků stravy probíhá v játrech, která ale mohou být během tohoto procesu nenávratně poškozena, což může vést i ke smrti pacienta. Proti takzvanému lékovému poškození jater (DILI – drug induced liver injury) zatím neexistuje účinná prevence ani jednoduchý systém testování léků v preklinických fázích vývoje, který by jednoznačně určil možnou hepatotoxicitu daného léku. Lépe porozumět této problematice má za cíl mezinárodní tým špičkových odborníků spolupracujících v rámci sítě Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network (PRO-EURO DILI Network), kteří se sešli 9. a 10. března na Fyzikálním ústavu AV ČR. 

Přední světoví odborníci na lékové poškození jater spolu na FZÚ sdíleli své zkušenosti a poznatky z první etapy společného výzkumu onemocnění a nastavovali plány pro další rozvoj mezioborové spolupráce, aby přispěli ke zmírnění tohoto problému. V další fázi výzkumu rozšíří PRO-EURO DILI Network svůj záběr od léků také na byliny a bylinné doplňky stravy. I ty totiž mohou poškozovat játra, a to buď při nesprávném užívání, nebo v kombinaci s některými léky. 

„Hlavním cílem první fáze společného zkoumání lékového poškození jater bylo vytvoření celoevropské sítě, která by postupovala koordinovaně a ve vzájemné shodě. Důležité je nejen zkoumat příčiny tohoto onemocnění a jeho vhodnou prevenci, ale také šířit povědomí o něm, a to se konsorciu PRO-EURO DILI Network daří,“ řekl Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky, jejíž vědci jsou v síti zapojeni.

Jednou z met jejich společného výzkumu je být schopni předcházet tzv. idiosynkratickému DILI, tedy vzácnému stavu, kdy určitý lék pacientovi játra poškodí bez ohledu na velikost dávky, způsob podání a délku užívání. V další fázi výzkumu tedy bude probíhat zkoumání a škálování vzorků poškozených jater, aby bylo možné dopředu určit, u koho je větší pravděpodobnost, že lék DILI způsobí.

Další cestou, kterou se chce výzkum ubírat, je vytvoření čipu simulujícího fungování jater (liver-on-a-chip technology) vytvořeného s využitím různých typů buněk přítomných v lidských játrech. Posledním stádiem této větve výzkumu pak má být vytvoření 3D modelu lidských jater jako podkladu pro testování léčiv.

„Cílem pracovní skupiny, jíž je náš tým na FZU součástí, bylo přezkoumat současné odborné znalosti o preklinických metodách a technologiích, které hodnotí riziko vzniku DILI na základě působení daného léku, a tím přispět k lepšímu regulačnímu rozhodování týkajícímu se DILI. Do budoucna bychom rádi přispěli k vytvoření realistického a regulačními úřady schváleného modelu jater, na němž by šla případná léková toxicita zkoumat,“ řekl Oleg Lunov, vedoucí Laboratoře biofyziky, kde zkoumání lékového poškození jater na FZU probíhá.

Pět pracovních skupin se v rámci sítě PRO-EURO DILI Network zabývá například standardizací přístupů k diagnostice lékového poškození jater, posuzováním potenciálu hepatotoxicity jednotlivých léků a jejich interakcí či se snaží přispět k lepšímu rozhodování regulatorních orgánů s přihlédnutím k DILI potenciálu léčiv. Jejich cílem je i stanovit standardy pro návrh klinických studií a stanovit přesná kritéria pro zkoumání nových biomarkerů v DILI. Chtějí také, aby docházelo ke vzájemnému sdílení údajů z klinických studií vyvíjených léků i po jejich uvedení na trh v případě, že u některých bylo DILI identifikováno jako problém. A konečně cílem je i šíření povědomí o DILI jak mezi odbornou, tak i laickou veřejnost.

Výzkum DILI a jeho porozumění začíná u preklinického vývoje léku a pokračuje přes klinické studie až po jeho uvedení na trh. Cílem PRO-EURO-DILI-NET Cost Action je vytvořit jedinečnou, kooperativní, interdisciplinární evropskou DILI síť, která by koordinovala úsilí expertů z různých oblastí vědy ve snaze porozumět mechanismům stojícím za vznikem DILI. V síti je sdruženo několik stovek odborníků z 28 zemí z celého světa.