Laserová centra si vychovávají novou generaci vědců

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Pro tento ročník jsme vybrali zajímavé a aktuální téma kvantových teček, což jsou malé krystaly tvořené pár stovkami atomů, na nichž už můžeme pozorovat kvantové jevy,” upřesňuje námět letošní Talentové akademie Zbyněk Hubka, vědecký pracovník ELI Beamlines. Právě kvantové tečky dnes už nacházejí své uplatnění například v displejích, medicíně nebo třeba kvantových počítačích.

Hlavním cílem Talentové akademie je ukázat středoškolákům skutečnou podobu vědecké práce, která začíná studiem literatury, pokračuje návrhem a realizací experimentu a končí předáním výsledků kolegům a veřejnosti. “Snažíme se mladým lidem ukázat vědu bez předstírání. Tedy i možná úskalí spolupráce ve vědeckém týmu, vyčerpání při práci v laboratoři, kde člověk mnohdy musí jít až na hranici svých fyzických i psychických možností, ale především ty okamžiky euforie, když člověk uspěje a něco objeví,” dodává Hana Strnadová z PR oddělení ELI Beamlines.

Laserová centra Fyzikálního ústavu ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech umožní od 7. do 9. září 2018 již podruhé 12 středoškolským studentům v rámci programu Talentové akademie pracovat ve svých vědeckých laboratořích. Snaží se tak najít nejlepší studenty v zemi a ty vychovat a motivovat pro práci v oblasti laserové fyziky. Přístup laserových center k práci s talentovanou mládeží je přitom zcela unikátní, a to především díky volnosti, kterou účastníci během programu dostanou. Na začátku budou mít studenti zadaný výzkumný problém, naučí se pracovat s potřebnými vědeckými přístroji a osvojí si základní postupy. A pak už to bude jen na nich a na jejich týmech, jaký postup práce navrhnou, jakým způsobem provedou jednotlivé experimenty a zpracují získaná data. Vědečtí pracovníci jim přitom v laboratoři budou pouze pomáhat a usměrňovat jejich nápady v rámci možností současné vědy a technologií. „Myšlení mladých lidí není ještě zatíženo stereotypy, které vědec během své práce získává, a proto mnohdy středoškoláky napadají tak inovativní řešení, nad nimiž s kolegy jen kroutíme hlavou,” poznamenává výzkumník Michal Vyvlečka z centra HiLASE. „Jejich nadšení je pak pro nás motivací do dalších ročníků,” dodává.

ta1.jpg
Popis
Účastníci Talentové akademie 2017

Studenti letos budou pracovat na výzkumu v oblasti kvantových teček, což jsou velice malé krystaly tvořené jen asi stovkou atomů. Díky své malé velikosti se chovají podle zákonů kvantové fyziky, umožňují tedy jevy jako je teleportace nebo existence hmoty na dvou místech zároveň. „Téma kvantových teček dnes rezonuje vědeckou komunitou, začínají se na trhu objevovat první monitory s touto technologií a kvantové tečky nacházejí slibné uplatnění i v prvních kvantových počítačích. Zvolili jsme aktuální téma velké vědy, o kterém píší prestižní vědecké časopisy, a zabývá se jím mnoho vědeckých skupin. Chceme studentům ukázat, jak vypadá dnešní věda se vším všudy, což nedokážeme, když jim zadáme několik set let vyřešený vědecký problém,“ řekl vědecký pracovník Centra HiLASE Michal Vyvlečka.

Dvanáct účastníků Talentové akademie, kteří tento týden dorazí do laserových center, bylo vybráno z několika desítek přihlášených. Absolvovali náročný test, jenž prověřil jejich schopnost porozumět vědeckému textu a pomocí kreativního myšlení nalézt originální řešení problému na základě získaných znalostí. Jaroslav Nejdl, jeden z mentorů účastníků Talentové akademie, dodal: „Snažíme se studenty především naučit, jak analyzovat komplexní problémy a následně je řešit pomocí vědecké metodiky. To jsou dovednosti, které se ve školách nenaučí, ale pro práci vědce jsou stěžejní.” Výsledky své práce představí studenti v neděli 9. září 2018 na krátké závěrečné konferenci, která proběhne od 10:30 hodin v prostorách výzkumného centra ELI Beamlines.

Laserová centra zůstanou se studenty v kontaktu i celý následující rok. Nejlepším z nich bude nabídnuta stáž ve vědeckých týmech a v rámci dalších aktivit budou moci ještě blíže nahlédnout do výzkumu v oblasti laserové fyziky. „Doufáme, že účast v Talentové akademii pomůže středoškolským studentům nalézt vhodnou oblast studia na vysoké škole. Díky dlouhodobé spolupráci pak neztrácíme se studenty kontakt a postupně je připravujeme na práci ve vědě a v ideálním případě přímo v našich laserových centrech,“ uzavírá Hana Strnadová z PR oddělení ELI Beamlines.

ta2.jpg
Popis
Vědci v laserové laboratoři

Základní informace pro zájemce:
Organizátoři: Fyzikální ústav AV ČR – laserová centra ELI Beamlines a HiLASE
Nezávislá porota je složena z vědců Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Profil uchazeče: student čtyřletého gymnázia, vyšších stupňů osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva) či odborné SŠ se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku.
12 finalistů bude vybráno odbornou porotou do 20. 7. 2018 a výsledky budou zveřejněny na stránkách Fyzikálního ústavu AV ČR www.fzu.cz.

Více informací: www.fzu.cz/talentova-akademie, www.facebook.com/TalentovaAkademie
Ilustrační fotografie: bit.ly/IlustracniFoto_TA2018

Kontakt:
HiLASE: Radka Kozáková, Radka [dot] Kozakova [at] hilase [dot] cz, 601 560 164
ELI Beamlines: Hana Strnadová, Hana [dot] Strnadova [at] eli-beams [dot] eu, 601 560 333