Laserová centra FZU slaví desáté narozeniny

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Letos je tomu právě deset let, co Evropská komise a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválily dva unikátní laserové výzkumné projekty ELI Beamlines a HiLASE, které se oba podařilo zrealizovat v rámci Fyzikálního ústavu AV ČR. Slavnostní setkání u příležitosti výročí se konalo v Centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech za účasti významných představitelů českých i zahraničních institucí. On-line promluvil i iniciátor centra na evropské úrovni a nositel Nobelovy ceny za fyziku Gérard Mourou.

„Centrum ELI Beamlines má slibnou budoucnost a velký potenciál a věřím, že přinese spoustu průlomových a excelentních objevů,“ uvedla předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová v rámci panelové diskuse. K problematice národního a mezinárodního kontextu projektů se vyjadřovali také předsedkyně valné hromady nově vzniklé mezinárodní organizace ELI ERIC Caterina Petrillo, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Pavel Doleček a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Jedním z diskutovaných témat během slavnostního zasedání byly i perspektivy vlastní vědecké činnosti a role laserových center v inovačním ekosystému. Těm se věnoval v druhé bloku panelové diskuse bývalý dlouholetý ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR profesor Jan Řídký, jenž stál u zrodu obou projektů. Bezprecedentní možnosti, které široké vědecké komunitě ELI Beamlines přináší, vyzdvihl ve videopříspěvku iniciátor centra na celoevropské úrovni a nositel Nobelovy ceny za fyziku Gérard Mourou. Také bývalý prezident Americké fyzikální společnosti a současný předseda Mezinárodního vědeckého poradního panelu ELI Beamlines Roger Falcone vysoce hodnotil možnosti, které infrastruktura vědcům poskytuje.

Vizi pro nadcházející desetiletí i dosavadní úspěchy prezentovali oba vedoucí laserových center Fyzikálního ústavu Roman Hvězda za ELI Beamlines a Tomáš Mocek za HiLASE. Na budoucnost center se zaměřil ve svém krátkém proslovu také současný ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza: „U příležitosti dnešních desátých narozenin obou center je pro mě klíčové slovo transformace. Při pohledu kolem nás na krásné a funkční budovy obou laserových center je zřejmé, že transformace místa a krajiny už se podařila. A do dalšího desetiletí obou centrům přeji, aby se díky skvělým výsledků podařilo dosáhnout také transformace a pokroku vědy i transformace a rozvoje technologií."

Po úspěšné realizaci obou laserových center v Dolních Břežanech se Fyzikálnímu ústavu podařilo před několika týdny otevřít centrum SOLID 21, novou vědeckou infrastrukturu pro oblasti výzkumu fyziky pevných látek. Náklady na projekty ELI Beamlines a HiLASE překročily dvanáct miliard korun a realizace se mohla uskutečnit díky podpoře operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z fondů Evropské unie a AV ČR, grantům EU, národním grantům, podpoře velkých výzkumných infrastruktur i vlastním zdrojům Fyzikálního ústavu.

Výzkumné Centrum ELI Beamlines (dnes součást konsorcia ELI ERIC) je největší výzkumný projekt v České republice. Projekt je součástí evropské výzkumné iniciativy Extreme Light Infrastructure. Součástí centra je nejvýkonnější laser na světě, který by měl v roce 2023 dosáhnout výkonu 10 PW. Centrum umožňuje průkopnický výzkum v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně, laboratorní astrofyzice a dalších oborech.

Výzkumné Centrum HiLASE je orientované na vývoj a testování laserů a laserových technologií nové generace – tedy fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu. Centrum spolupracuje s průmyslovými partnery a plní tak svou misi Superlasery pro reálný svět. 

Zdroj: FZU, Foto: S. Pecháček

Tisková zpráva:

ELI Beamlines slaví desáté narozeniny

Laserové centrum HiLASE slaví desáté narozeniny

Klíčová slova: