Krystalografka Monika Kučeráková uspěla v soutěži L'Oréal Pro ženy ve vědě

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Významné ocenění L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě převzala na slavnostním vyhlášení 18. ročníku Ing. Monika Kučeráková, Ph.D. Úspěšná vědkyně patří mezi nejzkušenější krystalografy a krystalografky v Česku. Zeptali jsme se jí nejen na vědeckou kariéru, ale také na její názor na roli žen ve vědě a osobní zkušenosti s vyvažováním pracovního a rodinného života.

Monika nám poděkovala za gratulaci a zamyslela se nad otázkou, zda je spravedlivé, že je zde soutěž určená pouze pro ženy. „Na první pohled by se mohlo zdát nespravedlivé mít soutěže jen pro ženy. Ale myslím si, že speciálně v Česku, ale je tomu tak i v jiných zemích, mají ženy vědkyně v určitém období svého života složitější situaci než muži, zejména kvůli péči o děti a dalším povinnostem.“

Jako matka čtyř dětí přiznává, že zvládnutí vědecké kariéry a péče o rodinu není snadné. Monika má sedmiletá dvojčata a další dvě děti ve věku pět let a tři roky, ale jak poznamenala: „Jestli máte dvě děti, nebo čtyři, zase tak velký rozdíl není.“ Problém se totiž skrývá jinde. „Náročnější je vždy se znovu vrátit po každém porodu do práce,“ vysvětluje. Zásadní podíl na tom, že se jí podařilo nepřerušit vědeckou kariéru, má její manžel. Ten s ní sdílí péči o děti rovným dílem, což umožnilo oběma pokračovat v profesních kariérách. Dokonce společně zvládli i Moničin půlroční postdoktorandský pobyt v zahraničí, který se uskutečnil deset měsíců po porodu třetího dítěte.

Monika současně dodává, že velké poděkování patří i vedoucímu oddělení Dr. Michalu Duškovi, který jí umožnil upravit si pracovní úvazek podle aktuálních potřeb, a obrovskou podporu cítila také od kolegů v oddělení.

Monika se zabývá krystalografií a strukturní analýzou pomocí rentgenové difrakce, vyřešila stovky krystalových struktur a pomáhá také s rozvojem krystalografického výpočetního systému, programu Jana2020, vyvinutého v Oddělení strukturní analýzy ve Fyzikálním ústavu.

K fyzice pevných látek se dostala již během studií na FJFI ČVUT, ve své kariéře se věnovala přednostní orientaci kovů, hornin i lastur, ale dnes její práce zahrnuje řešení struktur velkých kovových nanoklastrů, které jsou klíčové pro různé aplikace, včetně nových materiálů a léčiv. „Krystalograf je klíčovou osobou pro velkou spoustu oborů, protože naším úkolem je určit, jak jsou atomy uspořádány v materiálu, což je zásadní pro další výzkum,“ vysvětluje Monika.

Za největší výzvu považuje současný trend v krystalografii, kdy se připravují stále větší a složitější struktury. „Je stále náročnější poznat, jak struktury vypadají, ale právě to mě baví, protože to není rutina a posouvá to naše znalosti.“

Ve své další práci se chce dále zaměřit právě na řešení komplikovaných struktur, k čemuž jí pomůže i moderní difrakční přístroj, který brzy přibude do laboratoře. „Díky evropskému projektu máme nyní možnost pořídit si nový difraktometr, což nám umožní posunout náš výzkum zase o krok dál,“ dodala.

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě  

Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu.  

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 4400 žen ze 140 zemí.  

  
L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice  

V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 2006. Vybraná odborná porota. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s  Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice získalo toto ocenění již 50 talentovaných žen – vědkyň, jež si mezi sebou rozdělily částku ve výši 11 milionů korun českých.