Krása částicové fyziky zdobí 64 pláten. Výstavu můžete ještě měsíc obdivovat ve FZU

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V uměleckém světě inspirovaném fyzikou elementárních částic se ocitnou návštěvníci výstavy prací vytvořených během úvodního lednového workshopu projektu BeInspired, určeného pro studenty základních a středních škol, který má za cíl propojovat svět vědy a svět umění. Vernisáž výstavy se konala v budově SOLIDu ve čtvrtek 14. března a dokazuje, že propojování vědců, učitelů fyziky a studentů napomáhá lepšímu porozumění oboru, ale i odkrývání často skryté vizuální krásy fyziky.

„Jsem velmi rád, že zde mohu přivítat nejen spoluorganizátory této konference Alexandra Kupča, Vojtěcha Pleskota a Jiřího Chýlu, ale také ředitele Fyzikálního ústavu Michaela Prouzu, který nám propůjčil tyto nádherné prostory v budově SOLIDu,” uvedl při zahájení Jiří Hejbal.
Popis
„Jsem velmi rád, že zde mohu přivítat nejen spoluorganizátory této konference Alexandra Kupča, Vojtěcha Pleskota a Jiřího Chýlu, ale také ředitele Fyzikálního ústavu Michaela Prouzu, který nám propůjčil tyto nádherné prostory v budově SOLIDu,” uvedl při zahájení Jiří Hejbal.

„Výstava je součástí projektu BeInspired a také největší konference pro částicovou fyziku ICHEP 2024, která se bude konat v červenci v Praze,” uvedl při zahájení Jiří Hejbal a pokračoval: „Jsem velmi rád, že zde mohu přivítat nejen spoluorganizátory této konference Alexandra Kupča, Vojtěcha Pleskota a Jiřího Chýlu, ale také ředitele Fyzikálního ústavu Michaela Prouzu, který nám propůjčil tyto nádherné prostory v budově SOLIDu.“

Částicovou fyzikou se na úvodním workshopu projektu BeInspired nechalo inspirovat více než 90 studentů. Po přednášce o částicové fyzice se mohli zapojit do několika aktivit vedených buď umělci, nebo samotnými vědci.

Vystavená koláž abstraktních obrazů, které vznikly během výtvarné části workshopu s malířkou a absolventkou brněnské Fakulty výtvarných umění Petrou Buzkovou, tvoří centrální instalaci výstavy. Ta je doplněna o dva obrazy z workshopu Michaela Hocha. Pod jeho vedením studenti během akce vytvořili také obří plastiku, která znázorňuje v reálném měřítku informace o srážce dvou svazků urychlených částic, podobné těm, které vědci pozorují v detektorech na urychlovači částic v CERNu.

„V částicové fyzice také nevidíme, co se tam děje, ale sbíráme data a informace a snažíme se domyslet, jaké ty částice jsou, a tím je můžeme zviditelnit. Kombinace vědy a umění ve vzdělávání je důležitá, aby děti fyziku pochopily,“ uvedl nedávno Michael Hoch v Českém rozhlasu.

Výtvarná díla doplňují fotografie z pohybové dílny vedené choreografkou a tanečnicí Lucií Charouzovou, která externě učí na pražské HAMU a ve FZU povede navazující pohybový workshop, který se uskuteční 26. 4. opět v budově SOLID21.

Na umělecko-vědeckém projektu BeInspired se podílí společně s umělci Akademie věd, Univerzita Karlova a České vysoké učení technické v Praze. Tvorba děl pokračuje ve školách až do léta a výsledné práce budou vystaveny v pražském Kongresovém centru na konferenci ICHEP 2024, která se koná od 18. do 24. července.

Autorem celého projektu je Michael Hoch z Technologického institutu v Karlsruhe, zakladatel popularizačních programů  art@CMS, ORIGIN a Cultural Collisions. V rámci projektu byla možnost diskuzí s předními částicovými fyziky v ČR.

Michael Hoch se během své akademické dráhy věnoval různým uměleckým projektům, doktorát z částicové fyziky dělal v CERN, kde strávil tři roky, a dalších šest let pak pracoval jako zaměstnanec CERN. V roce 2012 založil mezioborový vědecký a umělecký program art@CMS, po němž v roce 2017 následovalo založení sítě ORIGIN. Oba programy, art@CMS a ORIGIN, mají za cíl podporovat globální dialog mezi vědeckou a tvůrčí komunitou s důrazem na oslovení vzdělávacích institucí a mladé generace.

Klíčová slova: