Konsorcium Brain4Industry pod vedením Fyzikálního ústavu se stalo Evropským centrem pro digitální inovace

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Konsorcium Brain4Industry (B4I) pod vedením Fyzikálního ústavu AV ČR bylo jako jeden ze zástupců České republiky zařazeno do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Cílem center je pomoci malým a středním podnikům i státní správě s procesem digitální transformace vedoucí k celkové modernizaci ekonomiky. Díky získání této značky bude B4I moci rozšířit a cenově zpřístupnit nabídku svých služeb.

Firmy tak získají snazší přístup ke klíčovým znalostem, softwaru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům. To jim pomůže zkvalitnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech.

„Zařazení Brain4Industry do sítě EDIH je pro nás nesmírně prestižní záležitostí a znamením toho, že i na evropské úrovni odborníci oceňují naše know-how a aktivity směřující k propojování vědy a průmyslu. Na Fyzikálním ústavu probíhá výzkum na špičkové úrovni a my jsme velmi rádi, že z jeho výsledků mohou těžit i české firmy,“ říká Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Jediný český zástupce z Akademie věd

Celkem bylo za Českou republiku vybráno pět projektů, které se stanou součástí sítě evropských center pro digitální inovace, B4I je nicméně jediným z nich, na kterém participují ústavy Akademie věd. Zbylé čtyři podpořené české projekty jsou z univerzitního a neziskového sektoru.

„Získání finanční podpory pro projekt typu EDIH je nesmírně dobrá zpráva. Fyzikální ústav, který jej vede, se dlouhodobě intenzivně věnuje spolupráci s průmyslem. Podpora Brain4Industry umožní tuto spolupráci dále zintenzivnit napříč celou AV ČR a zahrnout do ní více subjektů,“ říká Jan Řídký, místopředseda Akademie věd ČR.

Inovační centrum v Dolních Břežanech

Konsorcium Brain4Industry bylo založeno v roce 2020 jako digitální inovační hub s cílem pomoci malým a středním podnikům s digitalizací a využitím umělé inteligence ve výrobních procesech. Od toho již byl jen krok ke stavbě inovačního centra, které začalo letos růst v Dolních Břežanech. Hotové by mělo být v první polovině příštího roku.

„Díky napojení na Fyzikální ústav mohou české malé a střední podniky využít nejen znalostí našich expertů, ale také existující zázemí našich laboratoří, například pro materiálový výzkum a vývoj. Inovační centrum pro vyspělé technologie v Dolních Břežanech pak klientům nabídne možnost si námi doporučovaná řešení nejprve vyzkoušet, aby si mohli být jisti jejich funkčností a přínosem pro jejich podnikání,“ říká Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu a předseda řídícího výboru Brain4Industry, a dodává: „Firmy dostanou možnost využít sdílenou infrastrukturu v oblasti pokročilých výrobních technologií a digitalizace. Největší přidanou hodnotou budoucího pracoviště je lidský kapitál v kombinaci se špičkovou výzkumnou a vývojovou infrastrukturou. Centrum pomůže klientům s transformací směrem k vyšší produktivitě, novým výrobkům a užitné nebo přidané hodnotě díky využití digitalizace, aditivní a 3D tiskové technologie, simulace a matematického modelování.“

Brain4Industry bylo vytvořeno jako podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze zavádění digitalizace, nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů. Cílí především na malé a střední podniky. Společně jej založil Fyzikální ústav Akademie věd, Ústav termomechaniky Akademie věd, Středočeské inovační centrum, společnost Cardam Solution a vědecko-technologický klastr STAR Reserach & Innovation Cluster, který sdružuje výzkumné organizace, firmy, veřejné instituce a investory v regionu STAR (Dolní Břežany – Vestec – Zlatníky-Hodkovice).