Jubilant profesor Jan Fischer

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Významné životní jubileum - 80 let - oslavil 26. dubna 2012 profesor Jan Fischer, pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR. Jan Fischer pracuje ve Fyzikálním ústavu od r. 1954 a byl dlouhá léta vedoucím oddělení fyziky vysokých energií (dnešní Sekce fyziky elementárních částic). V letech 1985-91 byl vedoucím redaktorem Czech. Journal of Physics B.

O mimořádném přínosu Jana Fischera k fyzice elementárních částic bylo podrobně pojednáno u příležitosti jeho předchozích životních výročí v Československém časopise pro fyziku [1, 2]. Hlavním tématem jeho výzkumné činnosti se stalo použití metod analytických funkcí ve fyzice částic.

 

U příležitosti narozenin Jana Fischere se konal ve Fyzikálním ústavu slavnostní seminář, který uváděl profesor Jiří Chýla. Hlavním řečníkem byla nejbližší spolupracovnice Jana Fischera Irinel Caprini z Bukurešti, která shrnula výsledky svých společných prací s Janem Fischerem o alternativních rozvojích v kvantové chromodynamice.

irinel_caprini.jpg
Popis
Irinel Caprini při slavnostní přednášce k jubileu Jana Fischera

Ve svém krátkém vstupu na konci semináře poděkoval Jan Fischer všem svým spolupracovníkům a partnerům v diskusích.

Přejeme Janu Fischerovi do dalších let vše nejlepší!


[1] M. Bednář, P. Kolář, M. Novák, Čs. čas. fyz. 42, 225 (1992)
[2] J. Niederle, J. Chýla, Čs. čas. fyz. 57, 229 (2007)

Podrobnější informace naleznete zde.