Jiří J. Mareš získal medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., převzal z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové medaili Ernsta Macha za dlouholeté zásluhy o rozvoj svého oboru v oblasti fyzikálních věd. Jiří J. Mareš obdržel toto prestižní ocenění společně s dalšími třemi významnými vědci.

12. prosince 2018 převzal RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové medaili Ernsta Macha za dlouholeté zásluhy o rozvoj svého oboru v oblasti fyzikálních věd. Jiří J. Mareš obdržel toto prestižní ocenění společně s dalšími třemi významnými vědci. Dalšími vyznamenanými byli genetik prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., v oblasti medicínských věd, doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., v botanice a prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc., v geologických vědách.

„Oceněné vybíráme velice pečlivě, a to jak na návrh pracovišť, tak na základě doporučení Vědecké nebo Akademické rady. Jedná se o vybranou společnost jedinců, kteří významně přispěli k rozvoji svého oboru,“ uvedla předsedkyně Eva Zažímalová při předávání medailí v prostorách Akademie věd na Národní třídě v Praze.

Mares_oceneni.jpg
Popis
Jiří J. Mareš s předsedkyní Evou Zažímalovou a členem Akademické rady Pavlem Krejčím. Foto Pavlína Jáchimová.

Jiří J. Mareš se narodil roku 1952 a do Fyzikálního ústavu AV ČR nastoupil jako zaměstnanec hned po studiích v roce 1977. Již od počátku svého působení na ústavu se věnoval hlavně experimentálnímu studiu transportních vlastností polovodičů a později také výzkumu v oblasti nanomateriálů. Kromě vědecké činnosti se Jiří J. Mareš také aktivně věnoval pedagogické činnosti. Učil a působil na několika vysokých školách, především ČVUT, ZČU, TUL, UNYP a FHS UK. Publikoval v renomovaných mezinárodních časopisech, jako jsou New Journal of Physics či Physical Review. Vědecké výsledky Jiřího Mareše zahrnují transport a magnetotransport v širokém rozsahu magnetických polí, teplot, odporů a frekvencí. Jeho výzkum většinou nepatří mezi módní proud, na který se soustředí pozornost a kde lze očekávat rychlý ohlas a vysokou citovanost, zato se však soustředí na práci na fundamentálních, mezinárodně oceňovaných poznatcích, které mohou přinést ovoce až v delší perspektivě.

J. J. Mareš je velmi zručný experimentátor, který má unikátní schopnost věnovat se samotným základům fyziky s přesahem do různých oblastí věd. V nedávné době např. výrazně přispěl k objasnění mechanismu supravodivosti v diamantu s příměsí bóru. Dále také znovu otevřel neuspokojivě vyřešený problém relativistické transformace teploty, která hraje rozhodující roli v relativistické fyzice tepelných jevů a v kosmologii. Jiří Mareš se také spolupodílel na experimentu, který má souvislost s rozděláváním ohně – podobný předmět byl nalezen i u pravěkého muže Ötziho. Hranice oboru přesahuje i jeho výzkum využití přeslenu, centrálně symetrického předmětu s otvorem uprostřed, používaného ve středověkých přeslicích.

V současnosti je Jiří. J. Mareš zástupcem ředitele FZU pro pracoviště Cukrovarnická a vedoucím Sekce fyziky pevných látek, druhé největší sekce FZU. Jako vedoucí sekce se intenzivně věnuje jejímu rozvoji již od roku 2009. Jeho zásluhou je zejména stále se zlepšující technické zázemí sekce, které bylo dosaženo i přesto, že budovy sekce sídlí v památkově chráněném areálu bývalého Ústavu technické fyziky v Praze 6 – Střešovice. I v těchto náročných podmínkách byly za Marešova vedení ve sklepeních vybudovány unikátní laboratoře, díky nimž se tato sekce stala nositelem řady prestižních grantů financovaných z Evropské unie, USA a Japonska.

medaile_Mach_Mares.jpg
Popis
Medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách pro Jiřího J. Mareše. Foto Pavlína Jáchimová.
Klíčová slova: