Jiří Grygar získal Cenu předsedy RVVI za popularizaci vědy

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

17. června 2016 převzal RNDr. Jiří Grygar, CSc. Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za propagaci a popularizaci výzkumu z rukou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy RVVI Pavla Bělobrádka. Cena byla Jiřímu Grygarovi udělena za dlouholetou osvětu v oblasti vědy a v letošním roce byla spojena s odměnou ve výši 300 000 Kč. Na slavnostním předání, které proběhlo na Úřadu vlády ČR, Jiří Grygar oznámil, že celou částku věnuje Učené společnosti České republiky.

Cena předsedy rady pro výzkum, vývoj a inovace se uděluje za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na úrovni vlády se dosud udělovalo jen ocenění za mimořádné vědecké výsledky v podobě Národních cen vlády. Letos vláda schválila i udílení cen předsedy RVVI za popularizaci výzkumu. Tato cena je určená nejen vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma vědy a techniky a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Ocenění navazuje na Cenu předsedy RVVI za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích, která byla udělována v letech 1995-1999, a Cenu předsedy RVVI udělovanou v letech 2008 a 2009. Posledně zmíněná Cena předsedy RVVI, tehdy spojená s odměnou 500 000 Kč, měla být Jiřímu Grygarovi udělena již v roce 2009, ale on ji odmítl přijmout s odůvodněním: „Ta cena nese jméno Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která od července letošního roku soustavně poškozuje zájmy a dobré jméno Akademie věd České republiky, ve které pracuji.“

 

RNDr. Jiří Grygar, CSc. vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou kariéru zahájil v Astronomickém ústavu Československé akademie věd v Ondřejově, od roku 1980 pracoval ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Řeži u Prahy, kde se v oddělení fyziky nízkých teplot věnoval dálkovému průzkumu Země. V roce 1991 přešel Jiří Grygar v rámci Fyzikálního ústavu do sekce fyziky elementárních částic a od roku 2010 působí jako vědecký pracovník v nově vzniklém oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze. Vedle vědecké kariéry se věnuje popularizaci vědy na přednáškách a v médiích. Jiří Grygar je autorem a spoluautorem více než 200 prací v mezinárodních vědeckých časopisech, které až dosud získaly přes 1300 citací. Je členem Mezinárodní astronomické unie, Evropské astronomické společnosti a Učené společnosti ČR.