Jan Fischer: Od února po listopad

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rádi bychom vás upozornili na zajímavý dokument, který nám poskytl Tomáš Fischer, syn profesora Jana Fischera, našeho dlouholetého pracovníka, který zemřel letos v únoru ve věku nedožitých 90 let. Jan Fischer patřil ke generaci zakladatelů Fyzikálního ústavu jako byli Luděk Pekárek, Jan Fousek, Václav Janovec, Jan Kaczér, Miroslav Trlifaj, Zdeněk Frait a další. Oblastí jeho zájmu byla teoretická fyzika elementárních částic, v níž dosáhl významných výsledků.

Po celou dobu od počátku 50. let minulého století si, jak jsme se dozvěděli nyní, psal velmi podrobný záznam všech událostí kolem něj, osobních, pracovních i celospolečenských. Ty sepsal do dokumentu, nazvaného "od Února po Listopad", který vám předkládáme. Jde o velmi osobní svědectví nejen o všestranně založené osobnosti autora, důležitosti vědy a  víry, ale také o klíčových událostech ve Fyzikálním ústavu a lidech, kteří se na nich podíleli, křesťanských sdruženích i celospolečenské atmosféře čtyřiceti let, během nichž se projevil charakter každého člověka. Většina z nás si tehdejší atmosféru ve společnosti a ve Fyzikálním ústavu nedovede představit, o to cennější je svědectví Jana Fischera.

Text končí listopadem 1989, ale Jan Fischer byl vědecky aktivní i poté, až do roku 2017, kdy svou vědeckou činnost definitivně ukončil. Hlavní zbraní Jana Fischera byla jeho hluboká znalost teorie analytických funkcí a metod na nich založených. Tyto metody byly hlavním nástrojem teoretické fyziky elementárních částic v 60. až 70. letech minulého století. Počátkem 80. let se Jan Fischer přeorientoval na jejich využití pro rozvoj poruchových metod v kvantové chromodynamice, nové teorii sil mezi kvarky, především při sčítání formálně divergentních řad. I zde po sobě zanechal výraznou stopu.

Přejeme vám inspirativní čtení.

Michael Prouza

Jiří Chýla

Nekrolog: Odešel prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc.

 

 

Přílohy
Klíčová slova: