Jakub Vícha získal svobodu na výzkum kosmického záření na následujících 5 let

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

Předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová předala 30. října prémie Lumina quaeruntur. Mezi letošní laureáty ceny patří fyzik Jakub Vícha, chemik Karel Škoch, biolog Gerrit Angst, psycholožka Kateřina Chládková a filozof Davide Crippa, kteří získají podporu ve výši až čtyř milionů korun ročně na dobu maximálně pěti let. Ta jim umožní založit vlastní výzkumný tým.

„Tito mladí vědci a vědkyně s obrovským zápalem pro svůj obor jsou budoucností Akademie věd a celé české vědy. Jsem ráda, že je můžeme v jejich rozletu podporovat i proto, že finanční podpora na úrovni státu pro udržení mladých vědců – anebo pro jejich návrat ze zahraničí – opravdu není příliš výrazná,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Jakub Vícha se zaměří na oblast vysokoenergetického záření

Fyzik Jakub Vícha vyvinul novou metodu, jak komplexně studovat složení kosmického záření společně s nedostatky v modelových představách o interakcích, které probíhají ve vzniklých sprškách částic, již během doktorského studia.

Tyto interakce totiž probíhají při podmínkách daleko za možnostmi zkoumání pomocí urychlovačů částic, jako je například urychlovač LHC. Metodu dále zdokonaloval a poprvé poukázal na další významný nedostatek v popisu vlastností spršek kosmického záření zmíněnými modely interakcí.

 V novém týmu, který založí s pomocí prémie Lumina quaeruntur, metodu dále aplikuje na větší množství dat a zároveň bude určovat důsledky zjištěných nedostatků v předpovědích modelů interakcí.

„Zaměříme se především na oblast vysokoenergetického záření a budeme se snažit více porozumět jeho původu a složení. Pomocí experimentálních dat budeme také určovat, jak lépe modelovat to, jak spolu interagují především hadrony, což jsou částice mnohem menší než atom,” říká Jakub Vícha. 

Poslové nejextrémnějších procesů ve vesmíru v centru zájmu

Kosmické záření je proud rychle se pohybujících částic dopadajících do zemské atmosféry. Jsou nabity obrovskou energií, část z nich pochází ze Slunce, část z naší Galaxie a ty nejvzácnější přilétají dokonce až z jiných galaxií. „Jsou to poslové nejextrémnějších procesů ve vesmíru,” říká o nich astročásticový fyzik Jakub Vícha.

Přes veškerou snahu se ale vědcům nedaří odhalit původ a složení tohoto záření, zejména částic s tou nejvyšší energií. Ve svém výzkumu se na ně zaměřuje i Jakub Vícha, kterého zajímá rovněž i to, jaký je vztah mezi vlastnostmi spršek částic vznikajících v atmosféře po příletu kosmického záření a následnými signály v detektorech umístěnými na povrchu Země. 

Prémie Lumina quaeruntur zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky jako nástroj podpory vědecké excelence v AV ČR je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR, kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující ke společensky důležitým praktickým aplikacím. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště.

 

 

 

Klíčová slova: