Jaderná fúze s lasery a související věda

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Renomovaný fyzik Luca Volpe nedávno přednášel ve FZU o nejnovějších objevech v oblasti jaderné fúze s lasery a souvisejících vědních oborech. Přednáška s názvem Od nedávného průlomu v centru NIF (National Ignition Facility neboli Národním zážehovém zařízení) k nové evropské cestě pro jadernou fúzi s laserem v EU se týkala dvou hlavních témat.

Volpe se na úvod věnoval současnému stavu činností v oblasti laserové fúze v Evropě a vývoji za poslední dva roky. Zdůraznil význam zdrojů energie a způsob, jakým lze různé zdroje využít pro různé aplikace.

Luca Volpe
Popis
Luca Volpe

Metoda inerciální termojaderné fúze je podle Volpeho jedním z nejspolehlivějších přístupů k dosažení jaderné fúze na Zemi. Tato metoda spočívá v omezení plazmatu pomocí laserů a využívá stejného principu jako gravitace ve hvězdách.

Volpe poté hovořil o nedávném průlomu v NIF, ke kterému došlo 5. prosince 2022. Během tzv. National Ignition Campaign dosáhli vědci celkového energetického zisku 3 MJ, což představuje významný milník pro komunitu zabývající se laserovou fúzí. Na tento průlom, který představuje výchozí bod pro program inerciální fúzní energie (IFE) založený na pokročilejších schématech laserové fúze, se netrpělivě čekalo od začátku kampaně NIF v roce 2009. Cílem je dosáhnout energetických zisků vyšších než 100 při minimální opakovací frekvenci 10 Hz, aby bylo dosaženo minimálních podmínek pro produkci kladné energie.

Volpe zdůraznil důležité, aby Evropa využila příležitosti a stala se významným hráčem v této oblasti tím, že zahájí program IFE. Společenství EU pro laserovou fúzi zahájilo iniciativu nazvanou The HiPER plus, která má usnadnit vznik projektu EU zaměřeného na zkoumání nových schémat pro fúzní energii, který vychází ze zkušeností projektu HiPER. Projekt HiPER byl zařazen do mapy ESFRI (Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury), ale později byl uzavřen především kvůli nedostatečným výsledkům v NIF.

Na závěr se Volpe dotkl různých oblastí výzkumu souvisejících s laserovou fúzí, včetně laserového plazmatu a urychlování částic, fyziky vysokoenergetické hustoty a teplé husté hmoty (WDM), astrofyziky a planetologie, materiálové vědy a jaderné fyziky. Představil také nedávné výsledky týkající se brzdné síly iontů v teplé husté hmotě, které jsou důležité pro laserové fúze.

Volpeho přednáška přispěla k osvětlení vzrušujícího vývoje v oblasti jaderné fúze s lasery a vyzdvihla potenciál Evropy hrát v této důležité oblasti výzkumu významnou roli.

Klíčová slova: