Inovační centrum Brain4Industry umožní českým podnikům dále růst

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR Michael Prouza spolu s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou a dalšími významnými hosty slavnostně otevřeli novou budovu Inovačního centra Brain4Industry v Dolních Břežanech. Centrum plné nejmodernějších technologií z oblasti 3D tisku prohloubí propojení vědy a průmyslu a bude sloužit jako unikátní prostor, ve kterém si české podniky budou moci vyzkoušet zařízení v praxi a ověřit si, zda a jaký přínos mohou mít pro jejich firmu.

V rámci Inovačního centra bude fungovat celý ekosystém služeb utvářený spoluprací designérů a vývojových pracovníků, kteří pomohou s návrhem, topologickou optimalizací a matematickými simulacemi produktu, přes specialisty na 3D tisk, kteří pomohou s výzkumem a vývojem kovových a polymerních materiálů i realizací výrobku, až po experty na postprocessing. Klienty provedou celým procesem životního cyklu výrobku, nebo jeho jednotlivými fázemi, zajistí i jejich školení ve vybraných technologiích tak, aby mohli navrhovaná řešení zavést do podnikové praxe.

„Zájem soukromého sektoru o spolupráci s vědci z Fyzikálního ústavu trvale roste, díky čemuž již vznikla celá řada zajímavých výsledků. Průmyslová spolupráce dává práci našich vědců nový rozměr, kdy náš výzkum ihned slouží ve veřejném zájmu. Jsem rád, že Inovační centrum Brain4Industry tuto linii významně rozvine a pomůže českým firmám k vyšší konkurenceschopnosti, a tím podpoří celou českou ekonomiku,“ řekl Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

„Vědci AV ČR rádi a hojně spolupracují se soukromým sektorem, máme zhruba 400 společných projektů a přímých kontraktů ústavů AV ČR s českými podniky. Jsem ráda, že pomyslné dveře další spolupráce se otevírají i s tímto nově zřízeným inovačním centrem,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a zdůrazňuje, že tato spolupráce je oboustranně velice výhodná. „Vědě i průmyslu přináší vzájemný kontakt nový pohled a inspiraci pro výzkum a vývoj v dlouhodobém horizontu. Prozíravé podniky i vědci napříč obory si to již dlouhou dobu uvědomují,“ dodává předsedkyně. 

„Lidský kapitál v kombinaci se špičkovou výzkumnou a vývojovou infrastrukturou je hlavní přidanou hodnotou Inovačního centra. Návaznost na další pracoviště Akademie věd zajišťuje, že firmy budou mít přístup skutečně k těm nejmodernějším technologiím, jejichž přínos si budou moci ověřit v praxi. Věřím, že díky Inovačnímu centru Brain4Industry nastartujeme nová vědecko-průmyslová partnerství a pomůžeme České republice posunout se k ekonomice založené na znalostech,“ řekl Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a předseda řídícího výboru Brain4Industry.

Brain4Industry vzniklo se strategickým cílem podporovat český průmysl, pomáhat malým a středním podnikům s přechodem k digitalizačním technologiím, aplikacím využívající algoritmy umělé inteligence, zaváděním aditivních technologií kovů a plastů (3D tisk) a dalších výrobních laserových technologií v každodenních procesech.

„Malé a střední podniky vytvářejí významnou část českého průmyslu a mají být nositelem inovací a technologického know-how, proto vnímáme jako náš velký závazek napomáhat všem podnikům v jejich růstu, zvyšování konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti jejich produkce. Naše zázemí v Akademii věd a u konsorciálních partnerů spolupracujícím firmám garantuje, že jednáme skutečně nezávisle, a především v jejich vlastní prospěch.  Díky významnému evropskému programu EDIH a financování z prostředků Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu dokážeme poskytovat celou řadu služeb českým podnikům za velice zvýhodněných finančních podmínek “ řekl Andrej Chrzanowski, ředitel Brain4Industry.

Konsorcium Brain4Industry bylo společně založeno Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, Ústavem termomechaniky Akademie věd ČR, Středočeským inovačním centrem, společností Cardam Solution a vědecko-technologickým klastrem STAR Reserach & Innovation Cluster.

Klíčová slova: