Ing. Vladimíra Petráková (FZÚ AV ČR) oceněna na MRS Fall Meeting 2010, Boston, USA

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Ing. Vladimíra Petráková byla oceněna prvním místem v kategorii Young Investigator Prize for the Best Oral Presentation v sympóziu A, Diamond Electronics and Bioelectronics: From Fundamental to Applications IV, Material Research Society (MRS) Fall 2010 meeting v Bostonu, USA.

Tato centra se mohou používat jako luminiscenční značky pro nosiče léčiv a detekci buněčných procesů v biologii a medicíně. Dokázala matematicky modelovat přenos náboje mezi negativním a neutrálně nabitým stavem centra, který vede ke změnám luminiscenčního spektra. Tento mechanismus přenosu náboje může sloužit k řízení center NV chemickými interakcemi na povrchu nanodiamantu. Kvantová centra NV jsou významná nejen pro očekávané budoucí biologické aplikace, ale také pro uvažované využití v kvantových počítačích a fotonice, kde je diamant jedním z velmi perspektivních materiálů.

Práce Vladimíry Petrákové již získala Best Young Investigator prize na evropské konferenci DIAMOND v Budapešti v září 2010. Ing. Vladimíra Petráková pracuje na svém doktorátu ve skupině materiálů pro nanosystémy a biorozhraní v Oddělení funkčních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Její studentská práce (Ph.D.) je vedena prof. M. Nesládkem, ing. F. Fendrychem a Dr. I. Kratochvílovou (všichni z FZÚ).

petrakova.jpg
Popis
Ing. Vladimíra Petráková přijímá ocenění za nejlepší studentskou orální prezentaci na konferenci MRS od Dr. Jima Butlera, světově uznávaného odborníka v oblasti výzkumu diamantu.
Klíčová slova: