Howard Flack Lecture Series: Lukáš Palatinus zaplnil elitní švýcarské posluchárny

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Švýcarská krystalografická asociace pozvala Dr. Lukáše Palatinuse na letošní prestižní přednáškové turné Howard Flack Lecture Series. Světový odborník na krystalografii přednesl sérii přednášek o elektronové krystalografii na ETHZ v Curychu, v Institutu Paula Scherrera ve Villigenu, na Univerzitě v Bazileji, Univerzitě v Bernu, EPFL v Lausanne a na Univerzitě v Ženevě. Přednáškové turné se konalo ve dnech 7.–11. listopadu 2022.

Lukáš Palatinus se v prezentacích zaměřil na teorii a praxi 3D elektronové difrakce (3D ED), která v současné době patří mezi nejrychleji se rozvíjející krystalografické techniky umožňující analýzu struktury z jednotlivých submikrometrických krystalů. Posluchači se seznámili s možnostmi, které dnes 3D ED nabízí ve všech oblastech strukturní krystalografie.

Metoda je vhodná pro materiálové vědce a chemiky, kteří potřebují krystalografickou charakterizaci mikrokrystalických materiálů. Technika, jejíž obecná použitelnost a přesnost byly ještě před několika lety předmětem diskusí, stále nabízí příležitost pro svůj další rozvoj.

Pozorování vodíků a dalších strukturních detailů se nyní považuje za rutinní a objevují se pokročilé aplikace, jako je analýza hustoty náboje z dat 3D ED. Palatinus představil rovněž aplikace na materiály od intermetalických slitin včetně precipitátů přes multifázové mineralogické vzorky až po hydratované materiály, MOFy a komplexní organické materiály.

Důležitou částí přednášek byla také prezentace možností stanovení absolutní struktury pomocí elektronové krystalografie a diskuse o stávajících omezeních této metody a možnostech jejich překonání.

Lukáš Palatinus zaplnil elitní švýcarské posluchárny
Popis
Lukáš Palatinus zaplnil elitní švýcarské posluchárny (Foto: Luzia Germann) | foto: Luzia Germann

Přednášková série je pojmenována na počest Howarda Flacka, významného britského krystalografa, který velkou část své vědecké kariéry strávil ve Švýcarsku.

 

Klíčová slova: