FZU podporuje ženy a dívky ve vědě na všech stupních kariéry

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásilo v prosinci 2015. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. I my jsme si ve FZU vědomi, jak významnou úlohu mají ženy v našich oborech a chceme je proto aktivně podporovat, a to na všech stupních kariéry.

Pro řízení naší organizace proto využíváme řady nástrojů umožňujících efektivní slaďování pracovního a soukromého života, jako jsou např. flexibilní pracovní doba, zkrácené úvazky nebo možnost home office. Na našich pracovištích máme nebo připravujeme zázemí pro děti našich zaměstnanců, a také intenzivně spolupracujeme se Střediskem společných činností AV ČR, díky kterému můžeme nabízet umístění pro děti v dětských skupinách.

V letošním roce připravujeme tematická setkání na podporu řízení kariéry mladých vědkyň a vědců. Chceme se také pomocí poradenství pokusit o zmírnění dopadů přerušení vědecké kariéry z důvodu péče o děti. Dále pak chceme k tématu žen ve vědě zprostředkovávat více informací a dostat ho tak do širšího povědomí.

Popularizačními aktivitami bychom rádi přiblížili naše obory všem generacím, včetně těch nejmladších, a probouzeli tak zájem o budoucí studium a realizaci v oblasti přírodních věd.

Tyto aktivity jsou podporovány projektem STIMUL (Strategická tvorba intenzivního rozvoje kapacit Fyzikálního ústavu AV ČR) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Klíčová slova: