Fyzikální ústav uspořádal konferenci ICFSMA´19

Datum publikace
Kategorie aktualit

V Praze se uskutečnila pravidelná mezinárodní konference ICFSMA´19 (International Conference of Ferromagnetic Shape Memory Alloys, ICFSMA.cz) pořádaná Fyzikálním ústavem ČAV a za spolupořadatelství Ústavu Termomechanicky ČAV a Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy. Praktické organizace se podjala firma Concrea. Konference se koná pravidelně po třech letech. Předchozí se uskutečnily v Bilbao - Španělsko, Boise - USA a zatím poslední v Sendai - Japonsko. Mezinárodní výbor konference na svém posledním zasedání v Sendai pověřil pořádáním konference FZÚ jako ocenění rozvoje a úspěchů v oboru magnetoelastických multiferroik, dosaženého v posledních letech v Praze na FZÚ, také díky naším spolupracovníkům na ÚT. Více než sto účastníků z celého světa, především z Německa, Číny, USA a Japonska se sjelo první červnový týden do Prahy, aby diskutovali nejnovější vývoj oboru. Konference je unikátní, protože se zabývá všemi stránkami fenoménu magnetické tvarové paměti od základních fyzikálních principů a ab-initio výpočtů až po aplikace. Konference se uskutečnila v krásném barokním refektáři MFF UK na Malostranském náměstí. Pět dní přednášek a posterů přineslo mnoho inspirativních nových poznatků a potvrdilo rozvoj oboru. Příští konference se bude konat za tři roky na universitě TAMU v College Station Texas, USA.

Oleg Heczko
Conference chairman

Obrázek
Image
Společné foto většiny účastníků konference
Image
Konferenční logo
Tagy článku: