Fyzikální ústav představuje nové logo

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Nové logo začne od roku 2019 používat Fyzikální ústav Akademie věd. Nová podoba loga vychází z dvoukolové designérské soutěže a jde cestou redesignu – zachovává poselství a symboliku loga předcházejícího, umožňuje však prezentaci ústavu pro širší publikum, zejména v zahraničí.

„K tvorbě nového loga jsme přistoupili vzhledem k potřebě jednoznačné prezentace Fyzikálního ústavu na mezinárodní scéně. Nová podoba loga to zcela splňuje nejen svou anglickou variantou, ale též zavedením značky FZU, která jasně identifikuje náš ústav,“ uvádí ředitel Michael Prouza.

Nová podoba
Dvě primární varianty nového loga v českém jazyce. Obdobně existuje varianta anglická a dvojjazyčná. Využití všech kompozičních a barevných variant popisuje grafický manuál.

Fyzikální ústav mění tvář po více než 10 letech, kdy bylo používáno logo se stylizovaným symbolem atomu/planety a lidského oka. Použití těchto prvků vystihuje šíři témat, jimiž se Fyzikální ústav zabývá, proto bylo přáním zachování této symboliky. Ústředním motivem je symbol oka (vidění, vědění, nazírání) se symbolem fyzikálního světa, který sahá od mikrosvěta (symbol dráhy a elementární částice) po makrosvět (současně i symbol dráhy a vesmírného tělesa).

V soutěži o podobu nového loga, probíhající od začátku roku 2018, se sešlo přes 40 konceptů od sedmi vyzvaných uchazečů. Autor vítězného návrhu Simon Anfilov dodává: „Výsledná varianta redesignu je postavena na geometrické exaktnosti s náznakem prostorovosti a pohybu. Centrální motiv oka neztrácí na své působivosti i bez kresebného náznaku celého oka. Posílení kresebné tloušťky tahů dodává logu moderní vzhled a přizpůsobuje jej pro grafické aplikace.“

Změnu inspirovala také nedávná aktualizace loga Akademie věd - jednou z priorit zadání pro grafiky byl vzájemný soulad obou značek. Výsledné logo Fyzikálního ústavu se proto sestává ze dvou odstínů modré barvy: světlejší vytváří souhru s logem Akademie věd (jedná se o stejnou barvu) a tmavší navazuje na dosavadní barevnost. Druhým ladicím prvkem je využití jednotného a volně dostupného fontu Open Sans, který bude využíván i v dalších materiálech Fyzikálního ústavu.

Soulad
Loga Fyzikálního ústavu a Akademie věd jsou sladěna pomocí stejného odstínu světlemodré barvy a po­užitého fontu.

Logo je vytvořeno v několika kompozičních, barevných a jazykových variantách, které jsou ke stažení na webových stránkách FZU. Pravidla použití nového loga a jeho jednotlivých variant stanovuje v přehledné formě Grafický manuál. Nová vizuální identita spjatá s logem bude postupně zaváděná na oficiálních a doprovodných materiálech Fyzikálního ústavu, včetně nových webových stránek.

Příklady aplikací nového loga Fyzikálního ústavu

Vizitka
Doplňkové materiály využívají abstraktní pozadí, které svou barevností a strukturou doplňuje logo a slouží především jako výrazná podkladová plocha, na které pak akcentujeme buď bílé logo nebo titulky tiskoviny. Pozadí je tvořeno fraktálovým mikro / makro kosmem, který symbolizuje obor fyziky.

Na přední straně vizitky je umístěno logo na fraktálovém pozadí. Na zadní straně pak je dvojjazyčné logo horizontální a kompletní informace a kontakty. Výsledkem je přehledná a elegantní vizitka s čitelným logem a dostatečným množstvím informací.

Dokument A4
Různé verze titulních stránek dokumentu ilustrují použití loga s jednotícím pozadím a případnými logy dalších institucí.

Kalendář Fyzikálního ústavu pro rok 2019
Varianta plnobarevného negativu najde své využití na tmavých podkladových plochách. Na titulní straně kalendáře je dvojjazyčné logo a v měsíci lednu pak úsporná varianta se symbolem a zkratkou FZU.
Autory zobrazených fotografií jsou zleva Zdeňka Hájková a Matěj Hývl.