Fyzikální ústav a Česká fyzikální společnost pořádaly topologický seminář

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Topologický seminář každoročně přivádí dohromady přední odborníky i mladé vědce, kteří se zajímají o topologické aspekty magnetické, supravodivé, feroelektrické i kapalné krystalické hmoty. K intenzivnímu programu s více než 50 přednáškami přispělo více než 70 účastníků z více než 15 zemí.

5. mezinárodní seminář o topologických strukturách ve feroslitinách (TOPO2019) se konal v Průhonicích a Praze 16.–20. června. Konferenci organizovala Česká fyzikální společnost a Oddělení dielektrik Fyzikálního ústavu; předsedou byl dr. Jiří Hlinka.

Série seminářů TOPO odstartovala setkáním, které se konalo v roce 2015 na University of New South Wales v Sydney jako reakce feroelektrické komunity na vzrůstající pozornost věnovanou topologickým vadám, jako jsou magnetické víry, Blochovy stěny a skyrmiony, a na vzrůstající zájem o různé topologické koncepty jako např. homotopické skupiny. Mezioborová dimenze semináře s významnou účastí odborníků mimo feroelektrickou komunitu se ukázala být mimořádně podnětná a vyústila v následná plodná setkání v Drážďanech (2016), Leedsu (2017) a Natalu (2018).

Tento rok se TOPO neslo ve stejném duchu a svedlo dohromady přední odborníky i mladé vědce, kteří se zajímají o topologické aspekty magnetické, supravodivé, feroelektrické i kapalné krystalické hmoty. K intenzivnímu programu s více než 50 přednáškami přispělo více než 70 účastníků z více než 15 zemí. Podrobný program je k dispozici na conference webpage. Příští rok se bude setkání konat na University of California, Berkeley.

Klíčová slova: