Filip Matějka bodoval na konferenci Společnosti pro výzkum materiálů

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Cenu za nejlepší studentskou přednášku získal na jedné z nejvýznamnějších světových materiálových konferencí doktorand Ing. Filip Matějka, který působí na Fyzikálním ústavu. Na výročním padesátém zimním setkání Společnosti pro výzkum materiálů v Bostonu přednesl v rámci sympozia věnovanému plazmatickým technologiím přednášku s názvem "Unlocking the Limits of Plasma-Activated Liquids and Plasma Synthesis of Silicon Nanoparticles" (Odhalování limitů plazmatem aktivovaných kapalin a plazmová syntéza křemíkových nanočástic).

Matějkova přednáška se věnovala tématu plazmatické syntézy a povrchové pasivace větších křemíkových nanočástic a křemíkových kvantových teček. Tyto materiály jsou považovány za perspektivní nanomateriály díky své velmi nízké toxicitě a širokému spektru potenciálních aplikací, od miniaturních zdrojů světla až po anody zvyšující kapacitu baterií.

„Ocenění mě velmi potěšilo, a to jak v rovině motivace pro další postup výzkumu a zdokonalování se, tak v rovině uznání dosavadní práce. Taktéž zisk ocenění považuji za malou splátku důvěry svého školitele Dr. Pavla Galáře a vedoucí naší skupiny Dr. Kateřiny Kůsové,“ dodal k získanému ocenění Matějka.

Společnost pro výzkum materiálů (MRS) je nezisková organizace založená v roce 1973, která sdružuje více než 13 000 vědců a inženýrů v oblasti materiálů na celém světě. MRS usnadňuje spolupráci mezi odborníky pracujícími v různých oblastech materiálových věd, včetně fyziky, chemie, biologie, matematiky a inženýrství, a má rozmanité členství ve více než 90 zemích. MRS sídlí ve Warrendale v Pensylvánii. Aktivně podporuje komunikaci a mezioborový výzkum prostřednictvím setkání, publikací a programů. Cílem organizace je zlepšit kvalitu života prostřednictvím pokroku ve výzkumu materiálů.