Feroické multifunkcionality (FerrMion)

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Projekt FerrMion je zaměřen na výzkum a vývoj technických aplikací feroických materiálů, jako jsou feroelastické slitiny s tvarovou pamětí či multiferoika kombinující jedinečné elektrické, magnetické a mechanické vlastnosti. Plánovaný výzkum pokrývá široké spektrum fyzikálních a technických oborů a slibuje aplikace v energetice, lékařství či robotice. V rámci projektu bude v areálu akademických ústavů v Praze Na Slovance zprovozněno jedinečné zařízení pro charakterizaci materiálů 3D atomární sondou, která bude první svého druhu v České republice.

Projekt FerrMion vedený Hanušem Seinerem z Ústavu termomechaniky AV ČR bude řešen ve třech ústavech Akademie věd (Ústavu termomechaniky, Fyzikálním ústavu a Ústavu jaderné fyziky) a na dvou univerzitách (Univerzitě Karlově a Českém vysokém učení technickém v Praze).

Projekt je organizován do čtyř tematických okruhů, z nichž dva jsou vedeny odborníky z FZU, jmenovitě Olegem Heczkem a Luďkem Hellerem.  Personálně výzkumný záměr těží ze zkušeností dvou světově uznávaných osobností v oblasti multiferoik – Jiřího Hlinky (zásadní přínos pro pochopení doménových stěn ve feroelektrikách a jeho nedávný objev topologických defektů v supermřížkách) a Olega Heczka (příspěvek k objevu jevu magnetické tvarové paměti a jeho uznávaná práce v oblasti elastomagnetických multiferoik).

Klíčová slova: