EKSMA Optics je vítězem soutěže LIDT Challenge 2024

Datum publikace
Kategorie aktualit

Je nám potěšením oznámit vítěze soutěže Laser Induced Damage Threshold Challenge 2024, kterým se stala zrcadla s vysoce reflexním povlakem společnosti EKSMA Optics!
EKSMA
Letos jsme testovali laserová zrcadla s vysoce reflexním povlakem. Ze všech anonymizovaných vzorků testovaných v ISO certifikované LIDT laboratoři Centra HiLASE si nejlépe vedl vzorek s hodnotou 0,16 J/cm2.

Ocenění jsme s hrdostí předali zástupci společnosti EKSMA Optics dne 5. června během workshopu Laser Innovative Technologies, Českého optického klastru. Workshop je organizován ve spolupráci s námi a ELI Beamlines Facility.

Znalost kvality optických komponent použitých ve vysoce výkonných laserových systémech je pro bezpečný a spolehlivý provoz těchto systémů nezbytná. Soutěž LIDT Challenge poskytuje výrobcům komponent jedinečnou příležitost přesvědčit se o reálném fungování jejich prvků za použití našeho špičkového laserového systému PERLA.

Vzorky zrcadel o průměru 2 palce s vysoce reflexním povlakem pro úhel dopadu 0° byly testovány metodou s-on-1 podle normy ISO 21254-2:2011. Testovací laser poskytoval 1 ps pulsy o vlnové délce 257 nm v Gaussovském, p-polarizovaném svazku s opakovací frekvencí 1 kHz, průměrem 0,5 mm v rovině dopadu a maximální fluencí 1,5 J/cm2. Zkouška byla provedena ve standardní atmosféře tj. při atmosférickém tlaku 101,3 kPa, teplotě vzduchu 22 °C a relativní vlhkosti 30 %, v čisté laboratoři třídy ISO 6.

V Centru HiLASE poskytujeme nejmodernější testování odolnosti materiálů a optických komponent vůči laserovému záření za kontrolovaných podmínek v naší LIDT laboratoři s certifikátem ISO 9001. Chcete-li se dozvědět více o našich LIDT službách, kontaktujte nás na adrese solutions [at] hilase [dot] cz (solutions[at]hilase[dot]cz).