Dr. Antonín Fejfar vystoupil v OSN

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Člen Akademické rady a zástupce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR Antonín Fejfar vystoupil se svým projevem v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. Úlohu Akademie věd v české vědě a vzdělávání obecně představil v rámci dvoudenní přehlídky Fórum o vědě, technologii a inovacích pro udržitelný rozvoj (STI Forum), které se konalo ve dnech 14. a 15. května.

STI Forum je důležitou součástí speciálně zřízeného mechanismu OSN pro využívání potenciálu vědy, technologií a inovací pro plnění cílů udržitelného rozvoje 2030. Přidaná hodnota fóra spočívá v tom, že propojuje zástupce členských zemí OSN s vědeckou a akademickou komunitou a soukromým sektorem.

Letošnímu zasedání spolupředsedala Marie Chatardová, stálá představitelka České republiky při OSN, a díky tomu bylo možné prezentovat ČR v duchu inovační strategie Czech Republic, the Country for the Future

Vzdělávání a obnovitelné zdroje

Antonín Fejfar vystoupil jako panelista v bloku zaměřeném na plnění cílů v oblasti vzdělávání a inkluzivního a udržitelného ekonomického růstu. Podtrhl přitom přínos základního výzkumu pro řešení konkrétních rozvojových problémů, např. antiretrovirální léčby HIV nebo v případě obnovitelných energetických zdrojů v rámci Strategie AV 21. Popsal také roli výzkumné infrastruktury ELI Beamlines vybudované Fyzikálním ústavem AV ČR, kde již byly zahájeny experimenty pro externí uživatele.

fejfar_osn1.jpeg
Popis
Antonín Fejfar (zleva u mikrofonu) v panelové diskusi

Fyzik Fejfar též vystoupil na doprovodné akci zaměřené na roli výchovy a vzdělávání pro rozvoj vědy, technologií a inovací, spolupořádané Českou republikou. Uvedl přitom příklady spolupráce Akademie věd s vysokými školami při výchově studentů a odborníků v oblasti vědy a technologií.

Letošního STI fóra se zúčastnilo na tisíc představitelů členských zemí, soukromého sektoru, vědeckých institucí a univerzit. Závěry fóra poslouží jako důležitý podklad pro červencové zasedání Hospodářské a sociální rady (ECOSOC), která zhodnotí dosavadní výsledky plnění cílů udržitelného rozvoje.

 

Nejde jen o komercionalizaci výsledků

„Nejvýznamnějším a vskutku univerzálním přínosem Akademie věd a vysokých škol pro další rozvoj společnosti jsou tvořiví, kompetentní a občansky aktivní lidé. Vzdělávací a výzkumné instituce jsou dnes – a nadále musí zůstat – ohnisky tvořivosti a kritického myšlení, z nichž se tyto kompetence šíří dál do ostatních oblastí lidských aktivit – podnikání, politiky, kultury, technického vývoje,“ říká Antonín Fejfar, který na Fyzikálním ústavu AV ČR působí od roku 1994 a v současnosti vede oddělení tenkých vrstev a nanostruktur. Je zároveň také předsedou Vědecké rady AV ČR. Ve svém výzkumu se zaměřuje na fyziku tenkých vrstev nanostrukturovaných polovodičů pro aplikaci ve slunečních panelech a ve fotonice. Má také řadu zahraničních zkušeností, byl například hostujícím profesorem na Institutu chemického výzkumu na Kjótské univerzitě.

„Pokusy redukovat společenské přínosy vzdělání a vědy na přímý inovační transfer a na pouhou komercializaci jejich výsledků by působily kontraproduktivně a nakonec by podvázaly i samu dynamiku ekonomických, sociálních a kulturních proměn a dalšího rozvoje české společnosti,“ dodává Fejfar, který považuje vzdělávací instituce jako zdroj inspirací pro firmy. „Bude-li průmysl určovat, co se má na školách učit, bude to znamenat postupnou degradaci, protože firmám bude chybět inspirace,“ uvádí Fejfar.

Připravili: Antonín Fejfar, Fyzikální ústav AV ČR, Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv A. Fejfara

Tagy článku: